Software : Mozilla : Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Verze
65
Platformas
Licence Open Source
Kategorie Internet

Software Review

Hlavní funkce

  • Procházení v kartách
  • Kontrola pravopisu
  • Přírůstkové hledání
  • Live Bookmarking
  • Inteligentní záložky
  • Správce stahování
  • Soukromé prohlížení

Snímek obrazovky Mozilla Firefox 56

Hlavní funkce

Mozilla Firefox je široce používaný webový prohlížeč s otevřeným zdrojovým kódem, který vyhovuje nastaveným webovým standardům W3C. Je srovnatelný s ostatními hlavními prohlížeči, ale je považován za nejvhodnější.

Firefox je k dispozici pro systémy Windows, MacOS a Linux a také mobilní verzi, která je k dispozici pro Android a iOS. To má mnoho funkcí standard mezi populární prohlížeče, jako je prohlížení v záložkách, vestavěné kontroly pravopisu a správu hesel. Má také velkou vývojářskou komunitu a poskytuje mnoho vývojářských nástrojů a podpory.

Mozilla Firefox je skvělý webový prohlížeč pro uživatele, kteří si chtějí přizpůsobit svůj webový prohlížeč. Je to také skvělá alternativa pro ty, kteří nechtějí používat Google Chrome.

Aktualizováno: 11. února 2019

▶ Primární přípona souboru

.xpt – Mozilla Firefox Component

▶ Použity další přípony souborů Mozilla Firefox 65

Podporované typy souborů
.JSP Java Server Page
.DOWNLOAD Partially Downloaded File
.MFL Mozilla FastLoad File
.BAK Firefox Bookmarks Backup
.VTT Web Video Text Tracks File
.OGG Ogg Vorbis Audio File
.JS JavaScript File
.JP2 JPEG 2000 Core Image File
.HTML Hypertext Markup Language File
.RSS Rich Site Summary
.JPX JPEG 2000 Image File
.MNG Multiple Network Graphic
.MJPG Motion JPEG Video File
.MHTML MIME HTML File
.MAR Mozilla Archive
.PART Partially Downloaded File
.JPEG JPEG Image
.JSON JavaScript Object Notation File
.WEBP WebP Image
.CSS Cascading Style Sheet
.SLT Mozilla User Profile Folder
.MAFF Mozilla Archive Format File
.MHT MHTML Web Archive
.SESSION Mozilla Firefox Session File
.CHM Compiled HTML Help File
.XPI Cross-platform Installer Package
.XHTML Extensible Hypertext Markup Language File
.URL Internet Shortcut
Další související formáty souborů
.PDB Protein Data Bank File
.TMP Temporary File
.PLUGIN Mac OS X Plugin
.CRT Security Certificate
.CPC CPC Compressed Image File
.PAC Proxy Auto-Config File
.DER DER Certificate File
.DTAPART DownThemAll! Partially Downloaded File
.HTM Hypertext Markup Language File
.RDF Resource Description Framework File
.IIM iMacro Macro File
.MDDATA iPhone Backup File
.OWC OutWit Catch Database
.ODC Office Data Connection File
.OWG OutWit Gear Database
.OWM OutWit XML Mashup File
.CER Internet Security Certificate
.NMF ArcGIS Explorer Map File
.JBK Juno Backup File
.EXTRA Google BreakPad Crash Log Extra File
.PHP PHP Source Code File
.RSA RSA Certificate File
.DUMP Google BreakPad Crash Log File
.ODO Online Operating System Write Document
.XHTM Extensible Hypertext Markup Language Document
.ZUL ZK User Interface File
.QRM Qworum Message File
.WEBM WebM Video File
.WOFF Web Open Font Format File
.SEAM Seam Framework Java Servlet File