Domů : Přípony souborů : Format .xhtml

.xhtml soubor

Typ souboru :Extensible Hypertext Markup Language File

Vývojář N/A
Kategorie Webové soubory
Formát XML

Co je to soubor XHTML?

Soubor XHTML je webová stránka napsaná v XHTML, přeformátování HTML 4 jako aplikace XML 1.0. Používá standardní HTML tagy, ale musí splňovat přísnější XML pravidla.

Více informací

Mnoho současných webových stránek obsahuje webové stránky založené na specifikaci XHTML 1.0 nebo XHTML 1.1.

Programy, které otevírají XHTML soubory
Windows
AbiSource AbiWord
Adobe Dreamweaver
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
ACD Systems Canvas
Microsoft Visual Studio
Calibre
Adobe RoboHelp
Microsoft Edge
Adobe ColdFusion Builder
IDM UltraEdit
Linux
AbiSource AbiWord
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
Calibre
IDM UltraEdit
Macintosh
Adobe Dreamweaver
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
Apple Safari
Calibre
Adobe ColdFusion Builder
IDM UltraEdit
iOS
Apple Safari

O XHTML souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .xhtml a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Extensible Hypertext Markup Language File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.