Domů : Přípony souborů : Format .zul

.zul soubor

Typ souboru :ZK User Interface File

Vývojář Potix
Kategorie Webové soubory
Formát XML

Co je to soubor ZUL?

Webový soubor vytvořený v ZKL (ZUL), jazyk založený na XML podporovaný technologií Ajax a třídami Java; obsahuje definice prvků uživatelského rozhraní a kód zscript.

Více informací

Soubory ZUL se používají k vytváření bohatých webových uživatelských rozhraní. Jejich obsah je nejprve analyzován na webovém serveru založeném na jazyku Java, jako je například Apache Tomcat, a poté je odeslán do webového prohlížeče vyžadujícího klienta.

Koncepčně jsou soubory ZUL podobné souborům .JSP .

Programy, které otevírají ZUL soubory
Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Linux
Mozilla Firefox
Macintosh
Mozilla Firefox
Apple Safari
iOS
Apple Safari

O ZUL souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .zul a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru ZK User Interface File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.