Software : Microsoft : Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

Software Review

Hlavní funkce

  • Poskytuje jednoduché rozhraní pro úpravy textu holými kostmi
  • Otevře libovolný soubor uložený ve formátu prostého textu
  • Detekuje textové kódování

Snímek obrazovky programu Microsoft Notepad 6

Hlavní funkce

Poznámkový blok Microsoft je jednoduchý textový editor, který je součástí systému Microsoft Windows. Zatímco je program omezen na funkce, je stále užitečný v různých kontextech pro prohlížení a editaci souborů ve formátu prostého textu.

Protože Poznámkový blok je textový editor, poskytuje pouze základní funkce formátování. Nebudete mít stejné funkce, jaké nabízí textový editor, například aplikace Microsoft Word, například podpora grafiky nebo formátování stránek. Nicméně můžete stále slovo zalomit text a vybrat písmo, styl, velikost a skript. Program Poznámkový blok podporuje různé režimy kódování textu, včetně Unicode, UTF-8, big-endian Unicode a ANSI.

Nikdo se nebude pokoušet pochlubit funkcemi pro úpravy textu programu Poznámkový blok. Program je však stále užitečný v mnoha kontextech, například při psaní poznámek, při prohlížení textových souborů a při úpravách souborů zdrojového kódu. Z těchto důvodů je Poznámkový blok populárně používaným textovým editorem.

Aktualizováno: 25. září 2017

▶ Primární přípona souboru

.txt – Plain Text File

▶ Použity další přípony souborů Microsoft Notepad 6

Podporované typy souborů
.CFG Configuration File
.CONFIG Configuration File
.INFO Generic Information File
.INI Windows Initialization File
.JS JavaScript File
.HTML Hypertext Markup Language File
.INF Setup Information File
.CSS Cascading Style Sheet
.CSV Comma Separated Values File
.XML XML File
.LOG Log File
Další související formáty souborů
.BBZ BerryBuzz Backup File
.BMK Nokia Device Bookmark File
.BOOK Budget In Brief Book File
.BSH BeanShell Script
.DBA DarkBASIC Source Code File
.BCS Boland Calibration Settings File
.1ST Readme File
.S Source Code File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.A8S Anim8or Script
.CEL Celestia Script File
.ANS ANSI Text File
.M MATLAB Source Code File
.M Mercury Source Code File
.GM GameMonkey Script
.ATT Web Form Post Data File
.XSD XML Schema Definition
.AVS AviSynth Script File
.MAP Quake Engine Map File
.DIF Data Interchange Format
.CHART Guitar Rhythm Chart File
.CS C# Source Code File
.CELX Celestia Script
.CFG Cal3D Model Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.CMD Windows Command File
.CSH C Shell Script
.PY Python Script
.CUS AutoCAD Custom Dictionary File
.CU CUDA Source Code File
.CAMP WCS Color Appearance Model Profile File
.GSD General Station Description File
.BPW Bitmap World File
.BSDL Boundary Scan Description Language File
.GSC Call of Duty Game Script
.BSD BSDL File
.P6 Perl 6 Source Code File
.FOUNTAIN Fountain Script File
.PAS Pascal Source File
.HPS HPL Script
.HTM Hypertext Markup Language File
.ATH Alienware AlienFX Theme File
.JRTF JAmes OS Rich Text File
.A Static Library
.JAV Java Source File
.QC Half-Life Model Compiler Script
.QC QuakeC Source Code File
.MXML Flex MXML Component
.MDL Warcraft 3 3D Model Text File
.ARENA Quake 3 Engine Arena File
.OSU Osu! Script
.JAVA Java Source Code File
.PNPT Programmer's Notepad Project Template
.PL Perl Script
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RTX Rich Text Document
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Minecraft Properties File
.PROPERTIES Java Properties File
.MCMETA Minecraft Animation File
.XSL XML Style Sheet
.MDBACKUP iPhone Data Backup File
.MDINFO iPhone Backup Information File
.MDOWN Markdown File
.OUT Output File
.XQY XQuery Source File
.XQL XML Query Language File
.HAML Haml Source Code File
.CONF Generic Configuration File
.WTX Text Document
.ASA ASP Configuration File
.PNPROJ Programmer's Notepad Project File
.URL Internet Shortcut