Domů : Přípony souborů : Format .bsh

.bsh soubor

Typ souboru :BeanShell Script

Vývojář Patrick Niemeyer
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Text

Co je to soubor BSH?

Skript napsaný pro BeanShell, open source, lehký skriptovací jazyk, který rozšiřuje Javu o skriptovací funkce; obsahuje textový zdrojový kód napsaný ve skriptovacím jazyce BeanShell; umožňuje vývojářům skriptovat příkazy v jazyce Java místo standardních jazyků shell.

Více informací

Zdrojový kód BeanShell běží na Java Virtual Machine (JVM), ale je spíše interpretován než kompilován. Protože BeanShell používá JVM, skripty BSH mohou během běhu pracovat se standardním kódem Java aplikace.

BeanShell používají aplikace jako OpenOffice.org.

Programy, které otevírají BSH soubory
Windows
gVim
Microsoft Notepad
Eclipse
Linux
Vi
Eclipse IDE for Java Developers
BeanShell
Vim
Eclipse
Macintosh
MacroMates TextMate
MacVim
Eclipse

O BSH souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .bsh a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru BeanShell Script, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.