Software : MacroMates : MacroMates TextMate

MacroMates TextMate

Verze
2
Platforma
Licence Commercial
Kategorie Programming

Software Review

Hlavní funkce

  • Podporuje všechny hlavní programovací jazyky
  • Povoluje rozšíření editoru prostřednictvím balíčků
  • Mohou zaznamenávat makra, která pomáhají automatizovat zdlouhavou práci
  • Zahrnuje funkce, jako je například skládání zdrojového kódu a hledání a nahrazování globálního projektu

MacroMates TextMate je robustní textový editor, který umožňuje různé úkoly, například editaci zdrojového kódu, psaní scénářů, spouštění dotazů SQL a vytváření položek blogu. Program podporuje všechny hlavní programovací jazyky a běží na platformě Mac. Od verze 2 MacroMates zpřístupnil zdrojový kód TextMate vývojářům, kteří chtějí v editoru provádět vlastní úpravy.

TextMate umožňuje používat příkazy, makra, šablony a úryvky, které umožňují organizovat a vytvářet zdrojový kód. TextMate nabízí funkci hledání a nahrazování, která rychle najde a nahradí text několika možnostmi filtru. Textový editor nabízí možnost zvýraznění a úpravy více bloků kódu pomocí dalších kurzorů. TextMate také nabízí chytré dokončení, které předpovídá, co budete psát, abyste mohli kód rychleji kódovat.

TextMate umožňuje rozšířit editor o balíčky. S balíčky můžete přidávat jazykové gramatiky a kombinovat makra, úryvky kódu, příkazy, šablony a další zkratky do balíčku pro editor. Každý balíček nabízí klávesové zkratky, které lze spustit pro vložení do kódu, což pomáhá efektivněji vytvářet zdrojový kód. Můžete si vytvořit své vlastní svazky v závislosti na vašich potřebách rozvoje.

MakroMates TextMate je cenným nástrojem pro všechny vývojáře. Podporuje všechny hlavní programovací jazyky, klávesové zkratky a balíčky pro rozšíření editoru. Každý návrhář nebo vývojář pracující v kódu by měl dát tomuto editoru šanci.

Aktualizováno: 25. září 2018

▶ Primární přípona souboru

.tmproject – TextMate Project

▶ Použity další přípony souborů MacroMates TextMate 2

Podporované typy souborů
.HS Haskell Script
.BSH BeanShell Script
.BIB BibTeX Bibliography Database
.PROFILE Bash Shell Profile
.SCPT AppleScript Script File
.STRINGS Text Strings File
.DTD Document Type Definition File
.S Source Code File
.TLD Tag Library Descriptor File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.M Objective-C Implementation File
.RJS Ruby Javascript File
.ADB Ada Body File
.MD Markdown Documentation File
.ERL Erlang Source Code File
.GROOVY Groovy Source Code File
.TMBUNDLE TextMate Bundle File
.M4 Macro Processor Library
.C C/C++ Source Code File
.CFG Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.PY Python Script
.CONFIG Configuration File
.P Pascal Source Code
.BASHRC Bash Non-Interactive Login Shell File
.DBM ColdFusion Server File
.BASH_PROFILE Bash Interactive Login Shell File
.RHTML Ruby HTML Web Page
.D D Source Code File
.TXT Plain Text File
.GO Go Source Code File
.XQ XQuery File
.TSV Tab Separated Values File
.F Fortran Source Code
.PCH Precompiled Header File
.PAS Pascal Source File
.HH C++ Header File
.H C/C++/Objective-C Header File
.INC Include File
.JS JavaScript File
.R Rez Source Code File
.STY LaTeX Style
.XQM XQuery Module
.POD Perl POD File
.PDE Processing Development Environment Source Code File
.RBW Ruby Script
.TCL Tcl Script
.JAVA Java Source Code File
.PM Perl Module
.PL Perl Script
.CPP C++ Source Code File
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RB Ruby Source Code
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.RST reStructuredText File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
.TMPROJ TextMate Project File
.TMTHEME TextMate Theme File
.XSLT XSL Transformation File
.XQL XML Query Language File
.XQUERY XQuery Source Code File
.SQL Structured Query Language Data File
.YML YAML Document
.XML XML File
.CONF Unix Configuration File
.LHS Literate Haskell Script
.LISP Lisp Source Code File
.LUA Lua Source File
Další související formáty souborů
.JSP Java Server Page
.MARKDN Markdown File
.ADS Ada Specification File
.ASCX ASP.NET User Control File
.MD Machine Description File
.GVY Groovy Source Code File
.PHP4 PHP 4 Web Page
.TPL Phorum Template
.F90 Fortran 90 Source Code File
.DWT Dreamweaver Web Page Template
.DIST Mac OS X Distribution Script
.INFO Generic Information File
.FPP Fortran Source Code
.FOR Fortran 77 Source File
.HPP C++ Header File
.SLST Game Data File
.NFO Warez Information File
.ASHX ASP.NET Web Handler File
.INF Setup Information File
.PHP3 PHP 3 Web Page
.PHP5 PHP 5 Web Page
.RPY Python Script
.XSL XML Style Sheet
.MDOWN Markdown File
.SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File
.XQY XQuery Source File
.HXX C++ Source Code Header File
.HTC HTML Component File
.HTACCESS Apache HTACCESS File
.CONF Generic Configuration File
.YAML YAML Document
.ASA ASP Configuration File
.HRL Erlang Header File
.LSP Lisp Program Source Code File
.MKD Markdown Documentation File