Software : GDAL : GDAL

GDAL

Verze
1
Platformas
Licence Open Source
Kategorie Scientific

Software Review

Hlavní funkce

  • Licence s otevřeným zdrojovým kódem umožňuje bezplatnou modifikaci a redistribuci zdrojového kódu
  • K dispozici jako zdrojový kód nebo spustitelné soubory vyvinuté třetí stranou
  • Podpora populárních formátů rastrových geoprostorových dat

Knihovna GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) je knihovna s otevřeným zdrojovým překladačem pro formáty rastrových geoprostorových dat. Je k dispozici pouze jako zdrojový kód ke stažení, ale několik různých snah nabízí spustitelné spustitelné soubory ke stažení.

Knihovna GDAL podporuje mnoho populárních formátů rastrových geoprostorových dat, například NASA ELAS, ERMapper, Intergraph Raster , SGI Image, NITF a Idrisi Raster. Licence GDAL s otevřeným zdrojovým kódem umožňuje provádět zdrojový kód, který chcete, včetně úpravy a redistribuce kódu jako vlastního. GDAL používá mnoho geoprostorových programů, jako jsou ArcGIS, Geoconcept, Vectorworks a Google Earth, ke čtení a zápisu formátů GIS. Tyto programy používají různá formátovaná data k tvorbě map, grafů a 3D modelů zemského povrchu.

GDAL je robustní knihovna, která umožňuje upravovat a šířit zdrojový kód, jak chcete. Můžete také stáhnout hotové soubory GDAL, které jsou připraveny k použití a které poskytují vývojáři třetích stran namísto vytváření přímo ze zdrojového kódu. Pokud jste již dříve používali nástroj GIS, pravděpodobně jste již měli užitečné funkce knihovny GDAL.

Aktualizováno: 19. ledna 2018

▶ Primární přípona souboru

.adf – ESRI ArcInfo Binary Grid Format

▶ Použity další přípony souborů GDAL 1

Podporované typy souborů
.BIL ESRI BIL File
.PIX PCI Geomatics Database File
.WLD ESRI World File
.ERS ER Mapper Data File
.GEOJSON GeoJSON File
.GRB GRIB Meteorological Data File
.IMG ERDAS IMAGINE Image File
.HDR ESRI BIL Header File
.SMP IDRISI Palette File
.MID MapInfo Data File
.MIF MapInfo Interchange Format File
.NITF National Imagery Transmission Format File
.RST IDRISI Raster Image
.TAB MapInfo TAB File
.SDW MrSID World File
.REF IDRISI Raster Image Reference File
.RDC IDRISI Raster Documentation File
.TIF GeoTIFF Image
Další související formáty souborů
.GDBTABLE Geodatabase Table File
.HDF Hierarchical Data Format File