Domů : Přípony souborů : Format .rdc

.rdc soubor

Typ souboru :IDRISI Raster Documentation File

Vývojář Clark Labs
Kategorie Soubory GIS
Formát N/A

.RDC číslo volby

Soubor metadat GIS vytvořený IDRISI Taiga, program používaný pro zobrazování prostorových dat; ukládá popisné informace o rastrovém obrázku uloženém v souboru .RST ; může také uložit odkaz na soubor .REF geografického referenčního obrázku, stejně jako soubor .SMP palety.

Více informací

POZNÁMKA: Soubory rastrové dokumentace IDRIS dříve používaly příponu ".doc". Clark Labs však změnil příponu na ".rdc", takže typy rastrových obrazových souborů IDRIS by nebyly zaměňovány s jinými typy souborů.

Programy, které otevírají RDC soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
GDAL
CyberLink PhotoDirector
ERDAS IMAGINE
Clark Labs TerrSet
Clark Labs Land Change Modeler
Linux
GDAL
Macintosh
GDAL
CyberLink PhotoDirector

O RDC souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .rdc a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru IDRISI Raster Documentation File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.