Software : ERDAS : ERDAS IMAGINE

ERDAS IMAGINE

Verze
2016
Platforma
Licence Commercial
Kategorie Scientific

Software Review

Hlavní funkce

  • Podpora různých typů dat, například ESRI 2D & 3D Shapefiles a TIFF
  • Konsolidovaný pracovní postup, který vás intuitivně provede integrovanými geoprostorovými technologiemi
  • Inteligentní zpracování pro analýzu dat
  • Dynamické modelování pro vícejádrové a distribuované dávkové zpracování

ERDAS IMAGINE je systém pro tvorbu geoprostorových dat. Kombinuje schopnosti dálkového průzkumu Země, geografického informačního systému (GIS) a geoprostorového zpracování obrazu a analýzy. Tento software je součástí produktu PRODUCER SUITE Power Portfolia a je k dispozici v edicích Essentials, Advantage a Professional.

Aplikace poskytuje nástroje pro prostorové modelování, tvorbu map, mozaiky, paralelní zpracování dávek a změny detekce. Používá se především pro tvorbu 2D a 3D obrazů, 3D filmů a mapových kompozic s kartografickou kvalitou z geoprostorových dat. ERDAS IMAGINE podporuje velké množství datových formátů, jako je ESRI 2D & 3D Shapefiles, TIFF, MrSID (Generation 3 - Geo Express), ESRI GRID a GRID Stack.

Software obsahuje prohlížeč, který zobrazuje, kombinuje, analyzuje a prezentuje geografická data. ERDAS IMAGINE také zahrnuje možnost rozšířit své schopnosti, jako je kompatibilita formátů, výrobní nástroje, automatické generování terénu a radarové zpracování.

ERDAS IMAGINE je populární systém pro tvorbu geoprostorových dat, který je široce používán archeology. inženýři, biologové, geologové, inspektoři a vědci o půdě. Je vybaven funkcemi, jako je geoprostorové zpracování obrazu a analýza, funkce GIS a dálkové snímání. ERDAS IMAGINE je působivá a profesionální volba pro vaše fotogrammetrie, GIS a potřeby dálkového průzkumu.

Aktualizováno: 28. listopadu 2017

▶ Primární přípona souboru

.img – ERDAS IMAGINE Image File

▶ Použity další přípony souborů ERDAS IMAGINE 2016

Podporované typy souborů
.ERS ER Mapper Data File
.LAN ERDAS LAN File
Další související formáty souborů
.PIX PCI Geomatics Database File
.SID MrSID Image
.ECW Enhanced Compression Wavelet Image
.IMD GIS Image Metadata File
.AUX Auxiliary File
.JP2 JPEG 2000 Core Image File
.RRD Reduced Resolution Dataset File
.IGG SuiteProfiler Color Map File
.SHP ESRI Shapefile
.NITF National Imagery Transmission Format File
.RST IDRISI Raster Image
.TFRD Tape Image Format Requirements Document
.RDC IDRISI Raster Documentation File
.TIF GeoTIFF Image
.LEN IMAGINE Lens Flare File