Domů : Přípony souborů : Format .rrd

.rrd soubor

Typ souboru :Reduced Resolution Dataset File

Vývojář N/A
Kategorie Soubory GIS
Formát N/A

.RRD číslo volby

Soubor GIS vytvořený programy pro geoprostorové zpracování jako ERDAS IMAGINE a ArcGIS Desktop; ukládá redukovanou sadu dat z původního rastrového obrazu pomocí pyramidových vrstev, což urychluje zobrazení rastrových map; často se používá pro ukládání diskrétních úrovní přiblížení na mapě.

Více informací

Soubory RRD jsou obvykle generovány z rastrových dat v souborech GeoTIFF .TIF nebo JPEG 2000 .JP2 .

Programy, které otevírají RRD soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
ERDAS IMAGINE

O RRD souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .rrd a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Reduced Resolution Dataset File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.