Domů : Přípony souborů : Format .ers

.ers soubor

Typ souboru :ER Mapper Data File

Vývojář ERDAS
Kategorie Soubory GIS
Formát Text

Co je to soubor ERS?

Soubor GIS vytvořený ER Mapperem, aplikací pro zpracování obrazu používanou pro analýzu geoprostorových obrazů; obsahuje prostý ASCII text popisující rastrová data v samostatném souboru, který má stejnou předponu názvu souboru, ale bez přípony (např. DataSet.ers a DataSet); používá se pro ukládání surových a zpracovaných souborů dat.

Programy, které otevírají ERS soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
Golden Software Surfer
Golden Software Voxler
GDAL
PCI Geomatics Geomatica
ERDAS IMAGINE
ERDAS ER Mapper
Linux
GDAL
Macintosh
GDAL

O ERS souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .ers a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru ER Mapper Data File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.