Software : Golden Software : Golden Software Voxler

Golden Software Voxler

Verze
3
Platforma
Licence Commercial
Kategorie Scientific

Software Review

Hlavní funkce

  • Podporuje různé formáty dat, včetně dat ESRI ArcInfo a LAS Well
  • Poskytuje řadu 3D vizualizačních funkcí, jako jsou například Isosurfaces, linky streamů a modul FaceRender
  • Zaznamenává video, takže můžete sdílet změny, které jste provedli s mapami, s ostatními uživateli

Golden Software je aplikace pro 3D data a modelování. Je to jeden z premiérových programů pro 3D mapování povrchů, vizualizaci 3D geologických dat a 3D modelování studní.

Aplikace podporuje velké množství formátů surových, GIS, geologických, vrtných a bodových cloudových dat, např. ESRI ArcInfo, Access Database, Office Open XML XLSX a LAS Well Data. Data pak můžete vizualizovat pomocí aplikace pro generování 3D modelů a 3D obrazů. Voxler poskytuje celou řadu funkcí, které tvoří výkonné, ale uživatelsky příjemné 3D vizuální prostředí, včetně proudových linek, Isosurfaces, vykreslování hlasitosti a generování map kontury.

Když jste připraveni sdílet svůj model nebo Voxler poskytuje užitečné tiskové nástroje, které obsahují náhled tisku, který umožňuje tisk na více stránek přesněji. Aplikace obsahuje možnosti nahrávání videa, které vám umožní sdílet video se změnami provedenými v mapách s ostatními uživateli. Můžete také exportovat svůj model nebo obrázek do oblíbených formátů, jako jsou PDF, JPEG, ESRI Float Grid, BMP, GIF a PNG.

Voxler je populární program používaný v různých profesionálních prostředích od geologů studium 3D seismických dat do meteorologů sestavujících atmosférické studie. Může importovat mnoho různých formátů dat a poskytuje potřebné nástroje pro vizualizaci dat pomocí 3D modelů a obrázků. Golden Software Voxler je skvělou volbou pro profesionály, kteří potřebují vizualizovat svá surová, vrtná, GIS a geologická data.

Aktualizováno: 24. března 2015

▶ Primární přípona souboru

.voxb – Voxler Network File

▶ Použity další přípony souborů Golden Software Voxler 3

Podporované typy souborů
.DAT Data File
.BLN Golden Software Blanking File
.TIFF Tagged Image File Format
.ACCDB Access 2007 Database File
.ASC Autodesk ASCII Export File
.GSB Golden Software Boundary File
.ERS ER Mapper Data File
.E00 ArcInfo Coverage Export File
.GIF Graphical Interchange Format File
.DBF Database File
.DEM Digital Elevation Model
.GSI Golden Software Interchange File
.XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
.BMP Bitmap Image File
.GSR Golden Software Reference File
.MDB Microsoft Access Database
.IV Open Inventor Scene Graph File
.SHP ESRI Shapefile
.JPG JPEG Image
.CSV Comma Separated Values File
.RST IDRISI Raster Image
.TGA Targa Graphic
.PNG Portable Network Graphic
Další související formáty souborů
.GSR2 Golden Software Reference File
.JPEG JPEG Image
.TIF Tagged Image File
.XLS Excel Spreadsheet