Domů : Přípony souborů : Format .imd

.imd soubor

Typ souboru 1:GIS Image Metadata File

Vývojář N/A
Kategorie Soubory GIS
Formát N/A

Co je to IMD soubor?

Soubor GIS, který obsahuje informace o georeferencích pro odpovídající rastrový obrázek, například GeoTIFF ( .TIF ); může ukládat informace o poloze souřadnic, jakož i odkazovaný rastrový obraz; mapuje obrazy GIS na geografii reálného světa.

Programy, které otevírají IMD soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
ERDAS IMAGINE

Typ souboru 2:ImageDisk Disk Image File

Vývojář N/A
Kategorie Soubory diskových obrazů
Formát Binary

.IMD číslo volby 2

Soubor IMD obsahuje obraz disku diskety, který je také známý jako disketa. Ukládá přesnou kopii obrazu disku diskety a obsahuje informace o formátu disku. Soubory IMD jsou obvykle vytvořeny programem ImageDisk, nástrojem pro zobrazování disků založeným na systému MS-DOS, který slouží k archivaci a opětovnému vytvoření různých formátů disket.

Více informací

ImageDisk může vytvářet IMD soubory z různých formátů disket, ale musí být kompatibilní s disketovým řadičem a disketami PC 765. Zatímco soubory IMD jsou obvykle vytvořeny programem ImageDisk, mohou být také vytvořeny a manipulovány programem pyImageDisk.

Programy, které otevírají IMD soubory

Typ souboru 3:Microsoft VisioModeler File

Vývojář Microsoft
Kategorie Vector Image Files
Formát N/A

.IMD číslo volby 3

Soubor vytvořený programem VisioModeler, starším programem společnosti Microsoft používaným pro vytváření diagramů; slouží k ukládání informačních modelů objektového modelování rolí (ORM); slouží k modelování obchodních dat a dokumentaci.

Programy, které otevírají IMD soubory
Windows
Microsoft Visio
Microsoft VisioModeler

O IMD souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .imd a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Microsoft VisioModeler File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.