Domů : Přípony souborů : Format .tab

.tab soubor

Typ souboru 1:Typinator Set File

Vývojář Ergonis Software
Kategorie Datové soubory
Formát Text

Co je to TAB soubor?

Soubor TAB je datový soubor vytvořený programem Typinator, což je program pro psaní kláves. Obsahuje jednu nebo více typových zkratek a jejich přidružená slova, na která odkazuje typinátor.

Více informací

Typinátor je program používaný ke zvýšení efektivity psaní. To vám umožní zadat zkratky místo celých vět, což je zvláště užitečné, když musíte opakovaně psát stejnou větu nebo frázi.  Typinator slouží také jako nástroj AutoCorrection pro překlepy.

POZNÁMKA: Podobně jako běžnější soubor .TYSET .

Programy, které otevírají TAB soubory

Typ souboru 2:MapInfo TAB File

Vývojář Pitney Bowes Software
Kategorie Soubory GIS
Formát Text

.TAB číslo volby 2

Soubor GIS uložený MapInfo, program pro mapování desktopů, který je nyní ve vlastnictví společnosti Pitney Bowes Software; uloženy pomocí ASCII textu a mohou obsahovat odkazy na soubory prostorových dat používané pro vizualizaci i samotná prostorová data.

Více informací

Soubory TAB se běžně používají pro ukládání geografických map obsahujících politické hranice, silnice, vodní prvky a další topologické objekty, které jsou předmětem zájmu.

Programy, které otevírají TAB soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
Golden Software Surfer
Golden Software Didger
GDAL
Pitney Bowes MapInfo
Linux
GDAL
Macintosh
GDAL

Typ souboru 3:Tab Separated Data File

Vývojář N/A
Kategorie Textové soubory
Formát Text

.TAB číslo volby 3

Textový soubor obsahující tabulku dat, ve které jsou sloupce odděleny tabulátory; mohou být importovány většinou tabulkových programů, které budou data formátovat do buněk.

Více informací

Více často viditelné s příponou .TSV .

Programy, které otevírají TAB soubory
Windows
FileMaker Pro
Microsoft Excel
Microsoft Access
Macintosh
FileMaker Pro
Microsoft Excel for Mac

Typ souboru 4:Guitar Tablature File

Vývojář N/A
Kategorie Textové soubory
Formát Text

.TAB číslo volby 4

Textový soubor obsahující texty písní a záložky na kytaru; obvykle standardní textový soubor, ale má příponu TAB, která označuje, že obsahuje záložky na kytaru.

Programy, které otevírají TAB soubory

O TAB souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .tab a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Guitar Tablature File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.