Software : yWorks : yWorks yEd Graph Editor

yWorks yEd Graph Editor

Software Review

Hlavní funkce

  • Ruční nebo automatické vytváření diagramů ze složitých sad dat
  • Importujte diagramy dat a exportu pomocí různých formátů souborů
  • Uspořádání dat pomocí různých rozvržení, například hierarchie a stromu

yWorks yEd Graf Editor je bezplatná, multiplatformová aplikace sloužící k vytváření diagramů. Aplikace umožňuje vytvářet diagramy ručně nebo automaticky importem dat.

Editor poskytuje celou řadu funkcí, které usnadňují vytváření diagramů bez ztráty výkonu. Aplikace může importovat data z několika formátů, včetně GraphML, Excel XLS, GEDCOM a GML. Při vytváření grafu si můžete vybrat z různých prvků přizpůsobit diagram. Můžete použít uzly tvaru, uzly skupiny, prvky UML pro diagramy tříd, symboly BPMN pro diagramy obchodních procesů a symboly vývojových diagramů.

Aplikace může automaticky uspořádat prvky diagramu pro komplexní datové sady nebo vás provede vaším ručním návrhem rozvržení. K některým dostupným rozvržením patří hierarchické, ortogonální, organické, stromové a kruhové. Při práci vám program umožňuje ukládat dokument ve formátu souboru s příponou .GRAPHML . Po dokončení můžete svůj diagram exportovat do více formátů souborů, například .PDF , .SWF , .SVG , .JPEG a .PNG . Pokud chcete oslovit širší publikum, můžete svůj obsah publikovat na webu pro interaktivní prohlížení.

Editor grafů yEd nabízí širokou škálu funkcí, ale zůstává snadno použitelný. Aplikace může importovat a exportovat data pomocí různých formátů souborů a může automaticky vytvořit diagram nebo vám umožní ručně přizpůsobit diagram. Editor grafů yWorks yEd je dobrou volbou pro zobrazení vašich dat.

Aktualizováno: 27. dubna 2016

▶ Primární přípona souboru

.graphml – GraphML File

▶ Použity další přípony souborů yWorks yEd Graph Editor 3

Podporované typy souborů
.GML Graph Modeling Language File
.SVG Scalable Vector Graphics File
.XGMML XGMML Graph File
.JPG JPEG Image
.TGF Trivial Graph Format File
.GRAPHMLZ Zip Compressed GraphML File
.PNG Portable Network Graphic
.YGF Y Graph Format File
.XLS Excel Spreadsheet
.XGML Graph Modeling Language XML File
Další související formáty souborů
.SWF Shockwave Flash Movie
.EMF Enhanced Windows Metafile
.EPS Encapsulated PostScript File
.PDF Portable Document Format File