Domů : Přípony souborů : Format .gml

.gml soubor

Typ souboru 1:GameMaker Language File

Vývojář Yoyo Games
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Text

Co je to soubor GML?

Vývojářský soubor používaný společností GameMaker, program používaný k vytváření počítačových videoher; obsahuje kód programu napsaný v jazyce GameMaker (GML), který je prováděn interpretem GameMaker.

Více informací

Soubory GML se používají k vytváření herních skriptů, funkcí nebo modulů.

Programy, které otevírají GML soubory

Typ souboru 2:Geography Markup Language File

Vývojář Galdos Systems
Kategorie Soubory GIS
Formát N/A

.GML druhá možnost

Geografický formát dat vytvořený Galdos Systems a podporovaný Open Geospatial Consortium; používají geografové údaje pro ukládání geografických dat ve standardním zaměnitelném formátu.

Programy, které otevírají GML soubory
Windows
ACD Systems Canvas
Safe Software FME Desktop
TatukGIS Viewer
Merkaartor
Linux
Merkaartor
Macintosh
Merkaartor

Typ souboru 3:Gerber Mill Layer File

Vývojář Ucamco
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

.GML třetí možnost

Soubor GML je soubor s datovými výstupy vytvořený pomocí nástrojů CAD (PCB), například Autodesk EAGLE. Obsahuje data rozvržení pro vrstvu, která určuje umístění díry, které je třeba frézovat.

Více informací

Soubory vrstev Gerber, jako například GML, používají stroje na výrobu desek plošných spojů k vytvoření desek plošných spojů. Soubor GML je exportovaná verze rozvržení PCB a odkazuje se na frézování otvorů v desce.

POZNÁMKA: Formát Gerber byl původně vyvinut společností Gerber Systems, ale nyní je spravován společností Ucamco.

Společné GML názvy souborů

[název_projektu] .gml - Soubor GML je pojmenován podle názvu vašeho projektu PCB.

Programy, které otevírají GML soubory
Windows
Autodesk EAGLE
Viewplot
Gerbv
Linux
Autodesk EAGLE
Gerbv
gEDA
Macintosh
Autodesk EAGLE
Gerbv
gEDA

Typ souboru 4:Graph Modeling Language File

Vývojář N/A
Kategorie Datové soubory
Formát Text

.GML čtvrtá možnost

Soubor vytvořený ve formátu GML (Graph Modeling Language), formát textu ASCII používaný pro popis struktur grafů; popisuje strukturu grafu v textové hierarchii a zahrnuje uzly, hrany a atributy, které obsahují graf.

Více informací

Jazyk pro modelování grafů může popisovat rodokmeny, vývojové diagramy, sítě a další struktury grafů.

Programy, které otevírají GML soubory
Windows
yWorks yEd Graph Editor
Linux
yWorks yEd Graph Editor
Cytoscape
Gephi
Macintosh
yWorks yEd Graph Editor

O GML souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .gml a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Graph Modeling Language File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.


Nedávné Komentáře

Anonymní uživatel:
Soubory .gml jsou dalším příkladem přípony s širokou škálou použití. Asi nejběžnější a nejznámější je pro vývoj počítačových videoher v programu YoYo Gamemaker: Studio. Otevření souboru v tomto programu bylo poměrně snadné a umožnilo mi napsat několik kódů v jazyce GameMaker. Navíc považuji za pozoruhodné, že tentýž soubor mohou používat geografové k ukládání geografických dat. Merkaartor jsem použil k tomu, abych si prohlédl některé souřadnice souboru, který jsem si stáhl z internetu, abych ho vyzkoušel. Zajímalo by mě, jak mohou soubory využívat různé typy aplikací s různým účelem a jak lze poznat, který program použít?