Domů : Přípony souborů : .xgmml Soubor

.xgmml Přípona souboru

Typ souboruXGMML Graph File

Vývojář N/A
Kategorie Datové soubory
Formát XML

.XGMML číslo volby

Soubor vytvořený ve formátu XGMML (eXtensible Graph Markup and Modeling Language), formát XML používaný pro popis strukturovaných grafů; popisuje uzly a vrcholy, které obsahují graf; založený na formátu .GML (Graph Modeling Language) a používá se pro výměnu dat mezi grafovými aplikacemi.

Programy, které otevírají XGMML soubory
Windows
yWorks yEd Graph Editor
Linux
yWorks yEd Graph Editor
Cytoscape
Macintosh
yWorks yEd Graph Editor

O XGMML soubory

Naším cílem je pomoci vám pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .xgmml a jak ji otevřít.

Typ souboru XGMML Graph File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu FileExt. Usilujeme o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali a testovali.

Nedávné Komentáře