Software : Microsoft : Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic

Verze
6
Platforma
Licence Commercial
Kategorie Programming

Software Review

Hlavní funkce

  • Rychlý vývoj aplikací GUI aplikací
  • Rozhraní pro přetažení formuláře
  • Vytváření souborů EXE, ovládacích prvků ActiveX a souborů DLL

Microsoft Visual Basic je objektově orientovaný programovací jazyk a integrované vývojové prostředí používané k vytváření programů pro operační systém Windows. Je již nepodporován a od té doby byl nahrazen Visual Basic .NET.

Visual Basic byl jeden z prvních počítačových vývojových systémů, které obsahovaly jak jazyk, tak integrované vývojové prostředí (IDE). IDE umožňuje vyvíjet uživatelská rozhraní jednoduchým přetažením. Je to dobrý nástroj pro rychlý vývoj aplikací (RAD) z důvodu jeho schopnosti rychle vytvářet prototypy programů.

Protože jazyk Visual Basic již není podporován, není doporučeným vývojovým řešením. Pokud se vám líbilo vývojové prostředí a kód VB, můžete se zajímat o aplikaci Visual Basic .NET.

Aktualizováno: 17. prosince 2014

▶ Primární přípona souboru

.vbp – Visual Basic Project File

▶ Použity další přípony souborů Microsoft Visual Basic 6

Podporované typy souborů
.FRX Visual Basic Binary Form File
.VBW Visual Basic Workspace File
.CTX Visual Basic Control Binary File
.CTL Visual Basic UserControl Object File
.FRM Visual Basic Text Form
.DOB Visual Basic UserDocument
.PDM VB Project Information File
.BAS BASIC Source Code File
.DOX Visual Basic Binary UserDocument
.PRJ Project File
.VBZ Visual Basic Project Template
.VBG Visual Basic Project Group File
Další související formáty souborů
.B BASIC Source File