Software : GNU : GNU Compiler Collection (GCC)

GNU Compiler Collection (GCC)

Verze
8.2
Platformas
Licence Open Source
Kategorie Programming

Software Review

Hlavní funkce

  • Free, open source sada kompilátorů
  • Podporuje několik různých frontendových jazyků
  • Může křížově kompilovat spustitelné soubory pro různé platformy

GNU Compiler Collection (GCC) je sada open source kompilátorů, které se nejčastěji používají pro kompilaci programů C a C ++. GCC podporuje také několik dalších programovacích jazyků, včetně Objective-C, Fortran, Java, Ada, Go a BRIG (HSAIL). Kompilátory jsou nejčastěji používány v systémech založených na Unixu, ale lze použít také port Windows nazvaný MiniGW.

GCC obsahuje několik různých kompilátorů:

Jednou z hlavních vlastností GCC je schopnost zkříženě kompilovat programy pro různé platformy. To znamená, že i když vývojář používá GCC na jedné platformě, může být kompilován pro jinou cílovou platformu.

GCC je jednou z nejčastějších možností pro kompilaci programů C a C ++ na systémech založených na Unixu. Pokud vyvíjíte pro Linux, GCC je dobrá volba. To může také být používáno pro Windows, ale jiné kompilátory jsou typicky přednostní, takový jako kompilátor zahrnutý s Microsoft Visual Studio.

Aktualizováno: 24. září 2018

▶ Primární přípona souboru

.c – C/C++ Source Code File

▶ Použity další přípony souborů GNU Compiler Collection (GCC) 8.2

Podporované typy souborů
.ADS Ada Specification File
.ASM Assembly Language Source Code File
.ADA Ada Source Code
.M Objective-C Implementation File
.ADB Ada Body File
.F Fortran Source Code
.H C/C++/Objective-C Header File
.HPP C++ Header File
.JAVA Java Source Code File
.CPP C++ Source Code File
Další související formáty souborů
.O Compiled Object File
.AR Unix Static Library
.A Static Library
.SO Shared Library
.GCH Precompiled Header File
.CC C++ Source Code File
.HXX C++ Source Code Header File