Software : CS Odessa : CS Odessa ConceptDraw MINDMAP

CS Odessa ConceptDraw MINDMAP

Verze
8
Platformas
Licence Commercial

Software Review

Hlavní funkce

  • Plánujte projekty, brainstorming, dělejte si poznámky a spravujte schůzky
  • Mapy mysli importu a exportu do formátů Microsoft PowerPoint, Word a Excel
  • Objednejte snímky, zobrazte náhled prezentace a vyberte konkrétní části mapy, které chcete zobrazit

CS Odessa ConceptDraw MINDMAP je nástroj pro systém Windows a OS X, který slouží k uspořádání nápadů a dat. Program si můžete zakoupit jednotlivě nebo jako součást ConceptDraw OFFICE, která zahrnuje PROJEKT ConceptDraw PRO a ConceptDraw.

ConceptDraw MINDMAP vám umožňuje plánovat projekty, nápady na brainstorming, dělat poznámky a řídit schůzky. Program vám umožní vytvářet mapy mysli, které ilustrují váš myšlenkový proces, a výstupy je do velkého množství stylů dokumentů. Aplikace podporuje řadu kancelářských formátů, jako jsou Microsoft Word, PowerPoint a Excel.

Můžete vytvářet prezentace z dokumentu s mapou mysli a exportovat do aplikace Microsoft PowerPoint. Můžete vytvořit prezentaci a uložit více prezentací do jedné mapy. Program také poskytuje nástroj View Navigator k objednání diapozitivů, výběru konkrétních částí mapy a zobrazení náhledu prezentace.

Aplikace ConceptDraw MINDMAP se používá hlavně v obchodních prostředích k uspořádání a prezentaci nápadů a dat. Poskytuje užitečné nástroje pro brainstorming a mapování, stejně jako užitečné prezentační funkce. Nicméně, CS Odessa ConceptDraw MINDMAP čelí tvrdé konkurenci v kategorii mapování mysli, protože nenabízí tolik funkcí nebo cenových možností jako iMindMap společnosti ThinkBuzan, což je lepší volba.

Aktualizováno: 18. května 2015

▶ Primární přípona souboru

.cdmm – ConceptDraw MINDMAP Document

▶ Použity další přípony souborů CS Odessa ConceptDraw MINDMAP 8

Podporované typy souborů
.CDMT ConceptDraw MINDMAP Template
.CDMTZ Compressed ConceptDraw MINDMAP Template
.CDMZ Compressed ConceptDraw MINDMAP Document
.XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
.MMAP MindManager Map File
.OPML Outline Processor Markup Language File
Další související formáty souborů