Domů : Přípony souborů : Format .pmvx

.pmvx soubor

Typ souboru :PlanMaker Spreadsheet Template

Vývojář SoftMaker Software
Kategorie Soubory tabulkového procesoru
Formát N/A

Co je to soubor PMVX?

Soubor PMVX je šablona tabulkového procesoru vytvořená programem PlanMaker, tabulkovým procesorem, který je součástí sady Softmaker Office. Ukládá data organizovaná v řádcích a sloupcích buněk a může také obsahovat grafy a vzorce. Soubory PMVX se používají pro vytváření tabulek .PMD a .PMDX se stejným formátováním nebo daty.

Více informací

Soubor PMVX otevřený v aplikaci SoftMaker Office PlanMaker 2018

Soubory PMVX jsou uloženy v proprietárním formátu a jsou podobné šablonám Microsoft Excel ( .XLT nebo .XLTX files). Obvykle se otevírají v programu PlanMaker, aby se vytvořil soubor PMD nebo PMDX. Mohou být také převedeny do jiných formátů v programu PlanMaker, včetně .PDF , XLT, XLTX, .XLS , .XLSX , .XLSM , .XLTM , .TMD a .RTF .

Soubor PMVX můžete vytvořit výběrem Soubor → Uložit nebo Uložit jako a poté vybrat formát PMVX. Soubor PMVX můžete otevřít výběrem Soubor → Otevřít a navigací do souboru PMVX. Můžete také vybrat Soubor → Nový a vybrat šablonu, ze které chcete vytvořit nový dokument. Soubory PMVX jsou standardně ukládány do složky "Šablony [verze]" složky "SoftMaker" ve složce "Dokumenty".

POZNÁMKA: Soubory PMVX nahradily soubory .PMV jako primární typ souboru slouží k ukládání šablon.

Programy, které otevírají PMVX soubory
Windows
Ability Office

O PMVX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .pmvx a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru PlanMaker Spreadsheet Template, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.