Soubor AVE (co to je a jak jej otevřít)

Soubor s příponou AVE je s největší pravděpodobností souborem ArcView Avenue Script, který přidává nové funkce do programu ArriGIS společnosti Esri, ale existuje několik dalších formátů, které může váš soubor AVE představovat.

Některé soubory AVE jsou soubory Avid User. Ukládají uživatelské předvolby pro různé softwarové programy Avid a někdy se ukládají se souborem AVS (Avid Project Preferences).

Odlišným souborem AVE může být soubor nativního exportu videa Avigilon, což je formát používaný u některého hardwaru pro sledování videa.

AVE je také zkratka pro některé další technické termíny, jako je analogové video zařízení, rozšíření vizualizace AutoCAD, virtuální prostředí aplikace a rozšířené virtuální prostředí. Nic z toho však nemá nic společného s formáty souborů AVE uvedenými na této stránce.


Jak otevřít soubor AVE

Soubory AVE, které jsou soubory ArcView Avenue Script, se otevírají v ArcGIS Pro, dříve nazývaném ArcGIS pro stolní počítače a původně známém jako ArcView. Vzhledem k tomu, že tyto soubory AVE jsou pouze soubory prostého textu, upravujte je v libovolném textovém editoru - například v programu Poznámkový blok zabudovaný do systému Windows nebo v našem seznamu nejlepších editorů volného textu.

Soubory uživatelů Avid lze otevírat pomocí programu Avid Media Composer i ukončeného programu Xpress společnosti.

Otevřete video soubor AVE pomocí přehrávače Avigilon Control Center Player. Tento program také otevírá video soubory Avigilon Backup (AVK).

Pokud se aplikace pokusí otevřít soubor AVE, ale je to nesprávná aplikace, nebo pokud chcete, aby soubory AVE otevíral jiný nainstalovaný program, změňte výchozí program pro konkrétní příponu souboru v systému Windows.

Jak převést soubor AVE

Je nepravděpodobné, že by soubor ArcView Avenue Script měl existovat v jakémkoli jiném formátu, ačkoli se jedná o textový formát, takže jej můžete technicky uložit jako soubor HTML nebo TXT. Tím by se však soubor stal nepoužitelným pro to, k čemu je určen v aplikaci ArcGIS.

Stejný koncept platí pro soubory uživatelů Avid. Tyto soubory AVE se používají výhradně v softwaru společnosti Avid, takže změna formátu na něco jiného by jej v Media Composeru a Xpress učinila nepoužitelným.

Přehrávač Avigilon Control Center exportuje soubor exportu nativního videa Avigilon do jiných formátů. Chcete-li exportovat snímek obrazovky s videem, použijte formáty PNG, JPG, TIFF nebo PDF. Videa AVE se ukládají do běžného formátu videa AVI. Tuto aplikaci můžete také použít k exportu pouze zvuku ze souboru AVE a vytvoření souboru WAV.


Stále nemůžete soubor otevřít?

Pokud se váš soubor stále neotevře, můžete matoucí jiný formát souboru pro jeden z výše uvedených formátů. To je snadné, pokud jste nesprávně přečetli příponu souboru. Některé soubory vypadají jako soubory AVE, ale ve skutečnosti používají jinou příponu souboru.

Například AVI je formát videa, který nelze otevřít některým z výše uvedených programů. Zatímco software Avigilon by jej mohl použít, ArcGIS je jedním z příkladů, kdy by otevření souboru AVI v tomto programu zobrazilo chybu.

AVERY a AVA jsou další podobně vypadající přípony souborů, které nesouvisí s žádným z těchto formátů. Soubory AVERY používá Avery Design & Print jako soubory štítků a soubory AVA jsou soubory elektronických knih, které se otevírají pomocí AvaaPlayer.

Pokud se nezabýváte souborem AVE, prozkoumejte příponu souboru, kterou vidíte na konci souboru, a zjistěte, jaký program potřebujete k otevření, provedení změn nebo převodu do jiného formátu.