Soubor 000 (co to je a jak jej otevřít)

Soubor s příponou 000 je s největší pravděpodobností datový soubor indexovací služby používaný k ukládání umístění souborů, aby mohl operační systém Windows provádět vyhledávání souborů.

Dalším typem souboru, který používá příponu souboru 000, je formát ISO Virtual CD ISO. Téměř vždy je uvidíte vedle souboru VC4.

Antivirový program Trend Micro používá toto rozšíření také pro formát, který ukládá vzory, které mu pomáhají rozpoznat nové malware hrozby.

Soubor 000 může být místo toho soubor DoubleSpace Compressed. Microsoft DoubleSpace (později přejmenovaný DriveSpace) byl kompresní nástroj používaný ve starém operačním systému MS-DOS. Příponu souboru 000 využívá také datový formát jako součást instalace Windows CE.

Jiné aplikace mohou přesto připojit příponu .000 k souboru, například pro zálohování dat nebo archivaci „dílčích“ souborů.

Alex Belomlinsky / Getty Images


Jak otevřít soubor 000

Soubor 000, který je souborem indexovacích dat nebo komprimovaným souborem, nelze přímo otevřít, ale místo toho jej v případě potřeby použije systém Windows.

Pokud má soubor 000 formát Virtual CD ISO, lze jej otevřít pomocí programu Virtual CD pomocí softwaru H + H nebo pomocí jiného programu, který rozpozná proprietární formát disku, jako je UltraISO od EZB Systems nebo IsoBuster od Smart Projects.

Instalační datové soubory systému Windows CE používá instalační program programu k vysvětlení, které soubory CAB v instalačním balíčku by měly být nainstalovány. Neexistuje žádný platný důvod pro otevření těchto typů 000 souborů.

Přestože software Trend Micro používá také 000 souborů, nelze je pomocí programu ručně otevřít. Software je automaticky používá, když jsou umístěny v konkrétní složce v instalačním adresáři programu.

Jakýchkoli 000 souborů, které najdete jako součást zálohovací sady nebo archivu, zejména pokud jsou uloženy s jinými očíslovanými příponami, jako je 001, 002, ..., je určeno k použití společně a kombinovaně a je možné je nekomprimovat s jakýmkoli zálohovacím softwarem. nebo archivační nástroj je vytvořil.

Pokud žádný z výše uvedených programů nefunguje s 000 souborem, který máte, zkuste soubor otevřít v programu Poznámkový blok ++ nebo v jiném textovém editoru, abyste zjistili, zda existuje nějaký čitelný text, který by vás mohl nasměrovat směrem k programu, který jej vytvořil. To by mohl být obzvláště užitečný trik, pokud je soubor 000 jen jednou částí rozděleného archivu nebo zálohy, jako je vícedílný archiv RAR.

Jak převést 000 souborů

Přes všechna možná použití souboru 000 není mnoho přesvědčivých případů použití k převodu jednoho do jiného formátu. Pokud však můžete, je to pravděpodobně provedeno prostřednictvím stejného programu, který se používá k otevření souboru 000. Toho se obvykle dosahuje pomocí jakési možnosti nabídky Uložit jako nebo Exportovat.

Pokud víte, že soubor 000 (nebo 001, 002 atd.), Který máte, může být součástí videa nebo jiného velkého souboru, pak to, co máte, je pravděpodobně jen malá část tohoto většího souboru. Budete muset shromáždit všechny tyto očíslované přípony, zkombinovat / dekomprimovat je s čímkoli, co dělilo / komprimovalo, a pak budete mít přístup k jakémukoli souboru ve skutečnosti je.


Stále nemůžete soubor otevřít?

U většiny přípon souborů, zejména u přípon s písmeny, je snadné je zaměnit. Přípony souborů, které jsou hláskovány podobně, však ne vždy souvisejí, což znamená, že se nemohou vždy otevřít stejnými programy.

00 je jeden příklad, který dává smysl v kontextu 000 souborů. Chybí mu jedna nula a na první pohled by se mohlo zdát, že souvisí s 000 soubory. Ve skutečnosti je ale 00 souborů uložených herních souborů používaných Ur-Quan Master, takže se nebudou otevírat výše uvedenými programy, ani tato hra nebude moci zobrazit 000 souborů.