Soubor RPT (co to je a jak jej otevřít)

  • Soubor RPT je soubor hlášení.
  • Otevřete prohlížeč Crystal Reports Viewer nebo AccountEdge Pro (záleží na tom, kdo jej vytvořil).
  • Pomocí stejných programů můžete převést do formátu PDF, XLS, HTML a dalších.

Tento článek vysvětluje, co je to soubor RPT, které programy jej mohou otevřít a jak ho převést do jiného formátu, jako je CSV, RTF, PDF nebo HTML.


Co je soubor RPT?

Soubor s příponou RPT je s největší pravděpodobností nějaký soubor sestavy, ale vědět, jak jej otevřít, závisí na programu, který jej používá, protože různé aplikace mohou využívat sestavy s příponou .RPT.

Například některé soubory RPT jsou soubory Crystal Reports vytvořené programem SAP Crystal Reports. V těchto zprávách mohou být data, která pocházejí z různých databází a jsou s největší pravděpodobností plně seřaditelná a interaktivní v rámci softwaru Crystal Reports.

Dalším formátem souboru zprávy, který používá příponu RPT, jsou soubory zprávy AccountEdge vytvořené pomocí softwaru AccountEdge Pro. Tyto zprávy mohou mít co do činění s čímkoli od účetnictví a mezd až po prodej a zásoby.

Jiné RPT soubory mohou být pouze soubory ve formátu prostého textu, které jsou přijímány v široké škále aplikací pro vytváření sestav.

RPT Soubory.

Soubory RPTR jsou podobné běžným souborům Crystal Reports, kromě toho, že se jedná o soubory jen pro čtení, což znamená, že se mají otevírat a prohlížet, ale ne upravovat.

Jak otevřít soubor RPT

Soubory Crystal Reports, které končí RPT, se používají s Crystal Reports. Otevření souboru RPT zdarma ve Windows nebo macOS je možné pomocí nástroje SAP Crystal Reports Viewer.

Soubory zpráv AccountEdge jsou vytvářeny a otevírány pomocí AccountEdge Pro; funguje na Windows a macOS. Najít zprávy prostřednictvím menu Zprávy> Indexovat zprávy.

Textové soubory RPT lze otevřít pomocí libovolného textového editoru, jako je program Poznámkový blok zabudovaný do systému Windows. Bezplatný nástroj Notepad ++ je další možností a existuje spousta dalších, které fungují podobným způsobem.

Nezapomeňte však, že ikdyž se váš soubor RPT neotevře pomocí Crystal Reports nebo AccountEdgePro, je možné, že to stále není textový soubor a nebude fungovat s textovým prohlížečem/editorem.


Jak převést soubor RPT

Pokud si nainstalujete výše uvedený bezplatný program Crystal Reports Viewer, můžete použít Soubor> Exportovat aktuální sekci Nabídka pro uložení souboru RPT Crystal Reports do XLS (formát Excel), PDF a RTF.

Software AccountEdge Pro je také schopen převést RPT do PDF i HTML.

Dalším způsobem, jak získat soubor se zprávou ve formátu PDF (bez ohledu na jeho formát), je otevřít jej normálně pomocí prohlížeče nebo editoru shora a poté jej „vytisknout“ do souboru PDF. Funguje to tak, že jakmile je soubor RPT otevřený a připravený k tisku, můžete jej uložit do PDF a v zásadě převést zprávu do mnohem populárnějšího formátu PDF.

Microsoft's SQL Server Manager Studio může být schopen převést soubor RPT na CSV pro použití s ​​Excelem a jinými podobnými programy. Toho lze v tomto programu dosáhnout prostřednictvím Dotaz menu a poté Možnosti dotazu > Výsledky > Text. Změňte možnost Výstupní formát: na Oddělený tabulátorem a potom spusťte dotaz pomocí Unicode Možnost Uložit s kódováním soubor exportujte.

Možná budete muset přejmenovat soubor *.RPT na *.CSV, aby se otevřel v aplikaci Excel. Vězte však, že přejmenování takového souboru není způsob, jakým jej skutečně převádíte; funguje to pouze v této situaci, protože přípona souboru nemusí být během převodu přejmenována tak, jak by měla. K převodu souborů mezi formáty se obvykle používá nástroj pro převod souborů.


Váš soubor se stále neotevírá?

Problémy se souborem RPT mohou souviset s prostým faktem, že ve skutečnosti nemáte soubor RPT. Znovu zkontrolujte příponu souboru a ujistěte se, že čte „.RPT“, nikoli něco podobného. Podobně hláskované přípony souborů s největší pravděpodobností nemají nic společného a nemohou obvykle pracovat se stejným softwarem.

Jedním z příkladů je přípona souboru RPF používaná pro soubory Grand Theft Auto Data (používané u této videohry) a grafické soubory Rich Pixel Format. Tyto formáty nemají nic společného se sestavami a nebudou fungovat s otvírákem RPT.

Je také opravdu snadné zaměnit přípony souborů, když pracujete se soubory RTP, které patří do formátů souborů Gromacs Residue Topology Parameter i TurboTax Update. Jak můžete říct, RPT a RTP znějí a vypadají téměř stejně, i když se nepoužívají se stejnými programy.

Pokud se váš soubor neotevře pomocí výše uvedených návrhů, přečtěte si znovu příponu souboru a potvrďte, že ve skutečnosti říká .RPT. Pokud se tak nestane, prozkoumejte příponu souboru, abyste zjistili, které aplikace se používají k jeho vytvoření, otevření, úpravě a převodu.