Soubor ADP (co je a jak otevřít jeden)

Soubor s příponou ADP je soubor aplikace Microsoft Access Project. Drží informace o projektu Access a komunikují přímo s databází Microsoft SQL Server, ale neobsahují tabulky ani dotazy, jako jsou soubory ACCDB.

I když jsou mnohem méně běžné, mohou být soubory ADP místo toho zvukové soubory používané v některých videohrách nebo videa stažená z webových stránek pro streamování videa.

ADP je také společnost poskytující mzdové služby, ale s tímto formátem souboru nemá nic společného. Můžete také vidět tato písmena používaná ve zkratkách pro nesouvisející technologické výrazy, jako je aktivní datová stránka a program automatického doručování.


Jak otevřít soubor ADP

Soubory ADP, které se používají s Microsoft Access, lze samozřejmě otevírat také programem, ale pouze pokud používáte verzi starší než Access 2013; také nepracují se serverem SQL Server 2012 nebo novějším.

Nejsme si vědomi přehrávače médií ani jiného nástroje, který může otevírat soubory ADP, které jsou kopírovány / kopírovány z disků s videohrami, ani nemáme odkaz ke stažení kompatibilního přehrávače videa. Videa v tomto formátu se obvykle stahují z doplňků prohlížeče, jako je Video DownloadHelper ve Firefoxu.

Pokud máte video soubor, můžete ho zkusit přejmenovat, aby měl příponu souboru .MP4 (např. Videofile.adp na videofile.mp4). Toto bude fungovat, pouze pokud je soubor ve skutečnosti MP4, ale byl nesprávně pojmenován pomocí .ADP během procesu stahování.

Jak převést soubor ADP

Stejně jako nemáme žádné informace o otevírání zvukových nebo video souborů ADP, neznáme ani žádné nástroje pro jejich převod do formátu MP3, MP4 nebo jiného zvukového / obrazového formátu.


Stále nemůžete soubor otevřít?

Jedním z velkých důvodů, proč se některé soubory neotevírají v programech, o kterých si myslíme, že by s nimi měly pracovat, je to, že nesprávně čteme příponu souboru. To je ve skutečnosti opravdu snadné, protože spousta přípon souborů sdílí některá ze stejných písmen / čísel.

Například ADD vypadá strašně hodně jako ADP, ale tato přípona souboru se používá pro soubory dokumentace Dynamic AX Developer, něco zcela nesouvisejícího s Microsoft Access.

ADE a APD jsou také snadno zaměnitelné pro tuto příponu souboru.