Komplexní průvodce pro pochopení 1099 a reklamy

Co je to 1099? 1099 je formulář daňového úřadu (IRS), který se používá k oznámení příjmů, které nejsou uvedeny na formuláři W-2. Uvádí celkovou částku platby, kterou podnik vyplatil osobě, která není zaměstnancem, za poskytnuté služby. Tento příjem musí být uveden v ročním daňovém přiznání podniku a fyzická osoba, která platbu obdržela, musí tento příjem … Číst dál

Odhalení přínosů efektivních rozpočtových schůzek: Komplexní průvodce

10. Využití rozpočtových schůzí pro dlouhodobé plánování Úvod do rozpočtových schůzí: Co, proč a jak? Rozpočtová setkání jsou nezbytnou součástí procesu fiskálního plánování každé organizace. Ve své podstatě jsou rozpočtové schůzky o přidělování zdrojů, aby bylo zajištěno dosažení cílů organizace. Jejich cílem je také zajistit, aby byly zdroje využívány efektivně a účelně. Je důležité pochopit … Číst dál

Komplexní průvodce tvorbou výkazu zisku a ztráty pro neziskové organizace

7. Odhad budoucích příjmů a výdajů 8. Využití výkazů zisku a ztráty při získávání finančních prostředků 9. Zavedení osvědčených postupů pro finanční řízení neziskových organizací Vytvoření výkazu zisku a ztráty je důležitým krokem při řízení financí neziskové organizace. Úplný a přesný výkaz zisků a ztrát může poskytnout zásadní informace o finančním zdraví organizace a umožnit … Číst dál

Průvodce krok za krokem k náhodnému výběru obsahu sloupce v aplikaci Excel

Úvod do náhodného výběru sloupců v aplikaci Excel Náhodný výběr sloupce v aplikaci Excel je užitečná dovednost, kterou lze využít k zpestření listu. Ať už jde o náhodnou hru, nebo o vytvoření náhodného seznamu položek, náhodné uspořádání sloupce v aplikaci Excel je jednoduchý proces. V tomto článku probereme různé metody náhodného výběru sloupce v aplikaci … Číst dál