Komplexní průvodce přeměnou S Corporation na LLC

Prvním krokem při přeměně S Corporation na LLC je pochopení základních pojmů S Corporation a LLC. S Corporation je podnikatelský subjekt, který svým vlastníkům nabízí stejnou ochranu omezené odpovědnosti jako LLC, ale zisky a ztráty přenáší do osobních daňových přiznání svých vlastníků, místo aby podléhaly dani z příjmu právnických osob. LLC nabízí svým vlastníkům omezenou … Číst dál

Komplexní průvodce pro pochopení firemních bonusů a jejich daňové uznatelnosti

Definice podnikových bonusů Podnikové bonusy jsou mimořádné platby, které společnost vyplácí svým zaměstnancům za vynikající výkony nebo za práci navíc nad rámec jejich běžných pracovních povinností. Bonusy mohou být jednorázové nebo opakované platby, které jsou často vázány na určitý cíl nebo výkon. Bonusy mohou být také poskytovány jako odměna za loajalitu nebo dlouhodobou práci. Typy … Číst dál

Srovnání výhod společností S Corp, Professional Corp a LLC: Zkoumání výhod a nevýhod

Co je to S Corp? Tento článek poskytne přehled o tom, co je to společnost S Corps, jak se liší od profesionálních společností a společností s ručením omezeným a jaké jsou výhody a nevýhody spojené s jednotlivými typy. S Corp je typ podnikatelského subjektu, který je uznán podle podkapitoly S daňového zákoníku (Internal Revenue Code). … Číst dál

Připojení LCD televizoru Sharp k počítači: Komplexní průvodce

Připojení LCD televizoru Sharp k osobnímu počítači může být skvělým způsobem, jak si vychutnat multimediální obsah a sdílet ho s ostatními. V této příručce naleznete důkladný přehled o procesu připojení, o tom, jaké komponenty budete potřebovat, a tipy pro řešení problémů s připojením LCD televizoru Sharp a počítače. Shromáždění potřebných komponent Abyste mohli připojit televizor … Číst dál

Vše, co potřebujete vědět o založení samostatné firmy

Definice jediného vlastníka Jediný vlastník je podnikatelská struktura, v níž jedna osoba vlastní a provozuje podnik. Jako jediný vlastník má tato osoba plnou kontrolu nad rozhodováním a zisky, ale také nese výhradní odpovědnost za závazky a dluhy. Tento typ podnikatelské struktury je nejjednodušší a nejběžnější formou organizace podniku. Výhody založení jediného vlastníka Jednou z hlavních … Číst dál

Komplexní průvodce pro pochopení rozdílů mezi stanovami a ústavou organizace

Co jsou to stanovy? Stanovy jsou pravidla a předpisy, které musí organizace dodržovat. Vymezují, jak bude organizace řízena a provozována. Zahrnují podrobnosti, například jak probíhají schůze, jak se nakládá s financemi organizace a jak se přijímají rozhodnutí. Stanovy mohou také popisovat role a povinnosti členů a strukturu řídícího orgánu organizace. Co jsou stanovy organizace? Stanovy … Číst dál

Rozdíly mezi převzetím a akvizicí

Definice převzetí a akvizice Převzetí a akvizice jsou dva pojmy, které se mohou zdát podobné, ale mají odlišný význam. Převzetí je situace, kdy jedna společnost koupí většinu akcií jiné společnosti a získá nad ní kontrolu. Akvizice je, když jedna společnost získá aktiva a závazky jiné společnosti, přičemž přebírající společnost převezme všechny dluhy druhé společnosti. Důvody … Číst dál

Vše, co majitelé firem potřebují vědět o daňových pravidlech pro komanditní společnosti

10. Daňová přiznání pro komanditní společnosti 11. Daňová přiznání pro komanditní společnosti 12. Daňová přiznání pro komanditní společnosti Závěrečné poznámky k daňovým pravidlům komanditní společnosti Vše, co majitelé firem potřebují vědět o daňových pravidlech komanditní společnosti 1. Úvod do daňových pravidel komanditní společnosti: Komanditní společnosti jsou oblíbenou podnikatelskou strukturou pro podnikatele, kteří chtějí přivést externí … Číst dál

Výhody a nevýhody globálního franchisingu

Co je to globální franchising? Franchising se stává stále oblíbenějším způsobem, jak rozšířit podnikání po celém světě. Franšíza je dohoda mezi poskytovatelem a nabyvatelem franšízy, kdy poskytovatel franšízy umožňuje nabyvateli franšízy používat jeho jméno a obchodní model výměnou za poplatek. Pokud je firma franšízována, je to obvykle známka toho, že se jí daří a že … Číst dál

Srovnání různých obchodních struktur a jejich odlišných vlastností

Co je to společnost? Korporace je nejběžnějším typem podnikatelské struktury a často se označuje jako korporace typu C. Je to právnická osoba, která je oddělena od svých vlastníků, což znamená, že platí daně a může být žalována. Má také omezenou ochranu odpovědnosti, což znamená, že osobní majetek vlastníků není ohrožen, pokud podnik zkrachuje. Korporace mohou … Číst dál