Komplexní průvodce daňovými odpisy pro obchodní zástupce

Prvním krokem pro každého obchodního zástupce je pochopit, co je to daňový odpis a jaké výhody mu může přinést. Daňový odpis je způsob, jak snížit výši dlužných daní. Je důležité vědět, co se kvalifikuje jako odpisy a co ne. Můžete je tak využít a ušetřit si nějaké peníze. Výdaje na domácí kancelář Mnoho obchodních zástupců … Číst dál

Komplexní průvodce pro pochopení ukazatele čisté ziskové marže

Co je to ukazatel čisté ziskové marže? Ukazatel čisté ziskové marže (NPMR) je klíčový ukazatel výkonnosti, který měří ziskovost podniku. Vypočítá se jako podíl dosaženého čistého zisku a celkových výnosů. Je důležitým měřítkem finanční výkonnosti podniku, protože dává představu o schopnosti podniku vytvářet a využívat zisk. Jinými slovy, čím vyšší je NPMR, tím je společnost … Číst dál

Komplexní průvodce bezpečným a efektivním rušením schůzek pomocí služby GoToMeeting

Úvod do služby GoToMeeting GoToMeeting je webová videokonferenční platforma, která umožňuje firmám pořádat virtuální schůzky až s 250 účastníky. Je to výkonný nástroj pro spojení s kolegy, zákazníky a partnery, ale někdy může být nutné schůzku zrušit. Aby byl proces zrušení schůzky co nejhladší a nejefektivnější, poskytne tento průvodce přehled různých scénářů zrušení schůzky pomocí … Číst dál

Komplexní průvodce pro pochopení pracovního kapitálu prostřednictvím finančních výkazů

1. Definice pracovního kapitálu Pracovní kapitál je rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky podniku. Je to ukazatel, který se používá k měření likvidity podniku a k posouzení jeho schopnosti hradit krátkodobé závazky, jako jsou mzdy a závazky. Tento článek poskytne ucelený návod, jak porozumět provoznímu kapitálu prostřednictvím finančních výkazů. 2. Výpočet oběžných aktiv Oběžná … Číst dál

Korelace mezi výnosem a tržní hodnotou: Komplexní průvodce

Úvod do výnosu a tržní hodnoty Výnos a tržní hodnota jsou dva nejdůležitější prvky každé investice. Výnos je celková částka vydělaná na investici, zatímco tržní hodnota je aktuální cena aktiva, například cenného papíru nebo společnosti. Návratnost i tržní hodnota jsou zásadní pro pochopení výkonnosti každé investice. Tento článek se bude zabývat vztahem mezi výnosem a … Číst dál

Rozsáhlý průvodce pro pochopení pohledávek z daně z příjmů

Co je to pohledávka na dani z příjmů? Pohledávka z daně z příjmů je daň, kterou fyzická nebo právnická osoba dluží státu nebo jinému daňovému orgánu. Jedná se o odhadovanou částku, kterou bude daňový poplatník povinen uhradit v běžném zdaňovacím období. Pohledávku z daně z příjmů lze uhradit ve splátkách nebo jednorázově v závislosti na … Číst dál

Stanovení ziskovosti firem prostřednictvím komplexní analýzy struktury odvětví

Odvětvová struktura je nedílnou součástí celkového podnikatelského prostředí a má významný vliv na ziskovost firem. Proto je důležité pochopit určující faktory, které ovlivňují strukturu odvětví, aby bylo možné získat přehled o ziskovosti firem. Cílem tohoto článku je podat ucelený přehled o struktuře odvětví a roli, kterou hraje při určování ziskovosti firmy. Vliv struktury trhu Struktura … Číst dál

Základní principy časové hodnoty peněz

Časová hodnota peněz (TVM) je základní koncept ve financích, který říká, že peníze v ruce dnes mají větší hodnotu než stejná částka peněz v budoucnosti. Tento koncept vychází z myšlenky, že peníze lze dnes investovat a získat výnos, zatímco stejná částka peněz v budoucnu bude mít pouze stejnou hodnotu. Tento článek se bude zabývat základními … Číst dál

Komplexní pokyny pro výpočet daně z práce a průmyslu

Přehled daně z práce a průmyslu – co to je? Daň z práce a průmyslu je druh daně ze mzdy, kterou platí zaměstnavatelé na pokrytí nákladů na poskytování dávek zaměstnancům, kteří utrpěli pracovní úraz. Vypočítává se na základě mzdy vyplacené každému zaměstnanci a sazbu daně určuje stát, ve kterém zaměstnavatel působí. Tato daň je důležitou … Číst dál