Motivace prodejního týmu: 8 různých typů bonusových plánů pro zvýšení výkonnosti

Co je to plán prodejních bonusů? Prodejní bonusové plány jsou určeny k motivaci členů prodejního týmu a jejich odměňování za dosažení určitých cílů a úkolů. Bonusové plány mohou být uzpůsobeny tak, aby odpovídaly výkonu jednotlivých zaměstnanců, nebo na základě celkového výkonu prodejního týmu. Motivují zaměstnance ke zvýšení prodeje a soustředění se na stanovené cíle. Bonusové … Číst dál

Komplexní průvodce porozuměním smlouvám o dílo s pevnou cenou

Co je to smlouva s pevnou cenou? Smlouva s pevnou cenou je typem smlouvy o dílo, která stanoví konkrétní odměnu za dokončení projektu. V rámci smlouvy o výstavbě s pevnou cenou se zhotovitel zavazuje provést všechny potřebné práce za stanovenou cenu. Tento typ smlouvy se běžně používá v případech, kdy je jasně definován rozsah prací … Číst dál

Komplexní pohled na primární podnikové funkce

Definice primárních obchodních funkcí Posouzení přínosů primárních podnikových funkcí Pochopení problémů spojených s primárními podnikovými funkcemi Využití technologií ke zlepšení primárních podnikových funkcí Posouzení přínosů primárních podnikových funkcí Posouzení přínosů primárních podnikových funkcí Pochopení problémů spojených s primárními podnikovými funkcemi Přijetí osvědčených postupů pro primární podnikové funkce Analýza dopadu primárních podnikových funkcí Využití zdrojů k … Číst dál

Komplexní průvodce, jak přesně provést inventuru

Pochopení základů odsouhlasování zásob Znalost typů záznamů, které je třeba vést Sledování úrovně zásob Využití technologií pro zefektivnění odsouhlasování zásob Způsoby odsouhlasování zásob Zajištění přesnosti při odsouhlasování zásob Pochopení rozdílu mezi fyzickou a logickou inventurou Využití automatizovaných řešení pro odsouhlasení zásob Osvědčené postupy pro odsouhlasení zásob Komplexní průvodce, jak přesně odsouhlasit zásoby Odsouhlasení zásob je … Číst dál

Komplexní průvodce resetováním hesla systému BIOS na počítači IBM Thinkpad R51

7. Zabránění neoprávněnému přístupu do systému BIOS v zařízení IBM Thinkpad R51 8. Jak se bránit neoprávněnému přístupu do systému BIOS v zařízení IBM Thinkpad R51? Řešení běžných problémů se systémem BIOS počítače IBM Thinkpad R51 9. Řešení problémů se systémem BIOS počítače IBM Thinkpad R51. Závěr Úvod do IBM Thinkpad R51 IBM Thinkpad R51 … Číst dál

Výhody technologie VoIP pro podniky: Podrobný průvodce

Úvod do technologie VoIP Voice over Internet Protocol (VoIP) je pokročilá telekomunikační technologie, která umožňuje uživatelům uskutečňovat a přijímat telefonní hovory prostřednictvím internetu. Umožňuje podnikům využívat pokročilé funkce, jako je přesměrování hovorů, hlasová pošta, identifikace volajícího a videokonference, aniž by potřebovaly drahé vybavení. Využitím internetu mohou podniky snížit své náklady na telekomunikace a zvýšit svou … Číst dál

Úloha předvádění výrobků při zlepšování zkušeností zákazníků

Úloha předváděcích akcí při zlepšování zákaznické zkušenosti Předváděcí akce jsou stále populárnější, protože firmy hledají nové a kreativní způsoby interakce se zákazníky a propagace svých výrobků. Předvádění produktů, od osobních předváděcích akcí až po virtuální akce, je skvělým způsobem, jak navázat kontakt se zákazníky, budovat vztahy a zvýšit prodej. V tomto článku se budeme zabývat … Číst dál

Navigace v krocích pro úspěšnou změnu vlastníka firmy

Pochopení procesu změny vlastníka Při přechodu vlastnictví podniku je třeba učinit několik klíčových kroků. Pochopení procesu změny vlastnictví je zásadní pro zajištění hladkého a úspěšného přechodu. Nejprve musí současný vlastník určit, zda převádí vlastnictví na fyzickou osobu, subjekt nebo kombinaci obou. V závislosti na struktuře podniku se mohou zákony upravující převod lišit. Dále musí současný … Číst dál

Rozdíl mezi prodejní fakturou a nákladním listem

9. Jak prodejní faktura souvisí s přepravou Platnost prodejní faktury a nákladního listu 9. Platnost prodejní faktury a nákladního listu Závěr Úvod do problematiky prodejní faktury a nákladního listu Prodejní faktura a nákladní list jsou dva odlišné dokumenty, které se často zaměňují. Přestože se oba používají v procesu prodeje, mají odlišné funkce, součásti a vzájemné … Číst dál

Komplexní přehled právních důsledků porušení smlouvy při prodeji podle UCC

Jednotný obchodní zákoník (UCC) je soubor zákonů, které se zabývají obchodními transakcemi ve Spojených státech. Tyto zákony obsahují mnoho ustanovení týkajících se kupních smluv, včetně podmínek, za kterých může dojít k porušení smlouvy. V tomto článku se komplexně podíváme na to, co představuje porušení smlouvy při prodeji podle UCC a jaké opravné prostředky mohou mít … Číst dál