Co je toon – přineste si vlastní síť?

BYONnebo Bprsten Ynáš Own Network, je vývoj termínu BYOD (Bring Your Own Device) v konzumaci IT, který odkazuje na rostoucí využívání osobních sítí zaměstnanci pro zvýšení produktivity v jejich pracovním prostředí.


BYON: Cloudové služby, horká místa a další

Bring Your Own Network, označovaný také jako Sestavte si vlastní síť, se může vztahovat na celou řadu neprofesionálních síťových a cloudových služeb, ke kterým mají zaměstnanci přístup, když jsou v kanceláři nebo pracují na dálku. Mezi příklady BYON patří přístup k mobilním horkým místům, zřízení horkého místa pomocí mobilního zařízení nebo vytvoření osobní sítě.

Bezpečnostní obavy a BYON

Bring Your Own Network přináší řadu bezpečnostních problémů, protože data spotřebovaná a přenášená přes BYON již nejsou v zabezpečené podnikové síti. Výsledkem je, že pro podniky je důležité vytvářet a prosazovat zásady Bring Your Own Network, které pomohou zajistit, že data zůstanou zabezpečená, i když zaměstnanci používají své vlastní sítě nebo jiné nepodnikové sítě.

Kromě vzdělávání a správy zaměstnanců mohou zásady společnosti Bring Your Own Network zahrnovat použití přístupu k virtuální privátní síti (VPN), šifrování dat přenášených a uložených prostřednictvím BYON a rozšíření správy identit a přístupu (IAM) na BYON.

Související pojmy: Konzumace IT, Přineste si vlastní zařízení (BYOD), Přineste si vlastní aplikace (BYOA), Přineste si vlastní cloud (BYOC)