Domů : Přípony souborů : Format .edf

.edf soubor

Typ souboru 1:Edificius Project

Vývojář Acca Software
Kategorie Soubory CAD
Formát N/A

Co je to soubor EDF?

Projekt vytvořený Edificius, CAD program, který pomáhá uživatelům vytvářet 2D a 3D architektonické návrhy; obsahuje údaje, které popisují různé prvky konstrukce, jako je střešní materiál, šířka dveří, model upevnění oken a sklon balkónové desky; zahrnuje pohledy na plochu, půdorysy, pohledy v řezech, pohledy z výšky, izometrické pohledy, pohledy na terén a vyobrazení návrhu.

Více informací

Soubor EDF také obsahuje data, která tvoří "Bill of Quantities", což je seznam tarifů, pracovních popisů, rozměrů a finanční výše konstrukce konstrukce. Tato data lze exportovat do souboru .DCF .

POZNÁMKA: Soubor EDF lze exportovat do jiných formátů CAD, jako je .OBJ , .STL , .PLY , .DAE , .SVG a .DWG .

Programy, které otevírají EDF soubory

Typ souboru 2:ESRF Data File

Vývojář European Synchrotron Radiation Facility
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

.EDF druhá možnost

Datový soubor ESRF (EDF) používaný jako kontejner pro ukládání textových a binárních dat; obsahuje informace záhlaví a související binární data; běžně používané ve vědeckých výzkumných aplikacích pro ukládání sbírek obrazů.

Programy, které otevírají EDF soubory
Windows
SAXS Program Package
EDFExplorer

Typ souboru 3:Estimator Data File

Vývojář Dunstad
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

.EDF třetí možnost

Ukládá odhady vytvořené pomocí programu Dunstad Estimator, svobodného softwarového programu pro správu finančních odhadů; uloženy v základním formátu odděleném čárkami, který obsahuje data Odhad.

Programy, které otevírají EDF soubory

O EDF souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .edf a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Estimator Data File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.