Vše, co potřebujete vědět o práci koordinátora lidských zdrojů

Co je to koordinátor lidských zdrojů?

Koordinátoři lidských zdrojů (HR) jsou zodpovědní za nábor, přijímání a řízení zaměstnanců. Spolupracují s vyšším vedením na vytváření a udržování zásad a postupů a mohou také poskytovat další služby, jako je zapojení zaměstnanců, školení a rozvoj a správa mezd. Koordinátoři lidských zdrojů jsou cenným přínosem pro každou organizaci, protože odpovídají za to, že organizace dodržuje zákony a předpisy v oblasti zaměstnanosti.

Povinnosti koordinátora lidských zdrojů

Koordinátoři lidských zdrojů jsou zodpovědní za řadu úkolů souvisejících s řízením zaměstnanců. Mohou být zodpovědní za vyřizování dokumentů týkajících se přijímání, přijímání a ukončování pracovního poměru zaměstnanců, jakož i za zpracování mezd a benefitů pro zaměstnance. Mohou být také zodpovědní za řízení vztahů se zaměstnanci, provádění hodnocení výkonnosti a správu programů školení a rozvoje zaměstnanců. Kromě toho mají koordinátoři lidských zdrojů za úkol zajistit, aby organizace dodržovala všechny platné zákony a předpisy v oblasti zaměstnanosti.

Vzdělání a kvalifikace koordinátora lidských zdrojů

Koordinátoři lidských zdrojů mají obvykle bakalářský titul v oblasti lidských zdrojů, obchodu nebo v příbuzném oboru. Někteří zaměstnavatelé mohou upřednostňovat kandidáty s magisterským titulem v oblasti řízení lidských zdrojů. Výhodou mohou být také příslušné certifikáty, například Professional in Human Resources (PHR) nebo Society for Human Resource Management (SHRM) CP nebo SCP. Kromě vzdělání mohou zaměstnavatelé požadovat zkušenosti v oblasti lidských zdrojů a znalost zákonů a předpisů v oblasti zaměstnanosti.

Dovednosti potřebné pro koordinátora lidských zdrojů

Pro úspěšnou práci koordinátora lidských zdrojů jsou nezbytné určité dovednosti. Patří mezi ně dobré organizační schopnosti, schopnost řešit problémy a komunikační dovednosti. Koordinátoři lidských zdrojů musí být schopni zvládat více úkolů a efektivně stanovovat priority. Musí být také schopni pracovat samostatně a pod tlakem, orientovat se na detaily a mít komplexní znalosti zákonů a předpisů v oblasti zaměstnanosti.

Kariérní vyhlídky koordinátora lidských zdrojů

Kariérní vyhlídky koordinátorů lidských zdrojů jsou pozitivní. Podle amerického Úřadu pro statistiku práce se předpokládá, že zaměstnanost HR koordinátorů poroste v letech 2019 až 2029 o 5 %, tedy rychleji než průměr všech profesí. Vzhledem k rostoucímu důrazu na dodržování předpisů na pracovišti se očekává, že poptávka po koordinátorech lidských zdrojů bude i nadále vysoká.

Plat HR koordinátora

Podle amerického Úřadu pro statistiku práce (U.S. Bureau of Labor Statistics) činí medián ročního platu HR koordinátorů v květnu 2021 62 670 USD. Platy se mohou lišit v závislosti na zkušenostech, vzdělání, lokalitě a zaměstnavateli.

Výhody práce HR koordinátora

Práce HR koordinátora přináší řadu výhod. Tato pozice nabízí vysokou míru jistoty zaměstnání, protože se očekává, že poptávka po koordinátorech lidských zdrojů bude i nadále vysoká. Kromě toho mají koordinátoři lidských zdrojů možnost kariérního růstu a postupu, protože v tomto oboru existuje mnoho příležitostí k postupu.

Výzvy spojené s prací koordinátora lidských zdrojů

Práce koordinátora lidských zdrojů s sebou nese řadu výzev. Koordinátoři lidských zdrojů musí být schopni zvládat různé úkoly a efektivně stanovovat priority. Musí také umět efektivně komunikovat s různými lidmi, včetně vyššího vedení a zaměstnanců. Kromě toho musí mít také přehled o měnících se zákonech a předpisech v oblasti zaměstnanosti.

Tipy, jak uspět jako koordinátor lidských zdrojů

Pokud uvažujete o kariéře koordinátora lidských zdrojů, zde je několik tipů, jak v této roli uspět. Zaprvé se ujistěte, že máte přehled o měnících se zákonech a předpisech. Dále si nezapomeňte vybudovat pevné vztahy s vyšším vedením, zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami. A nakonec nezapomeňte stanovit priority úkolů a efektivně hospodařit s časem.

Toto jsou základní informace o tom, co vyžaduje práce koordinátora lidských zdrojů. Abyste se stali úspěšnými v této roli, musíte mít správné vzdělání, dovednosti a zkušenosti a také schopnost zvládnout výzvy, které jsou s touto prací spojeny. Se správnými znalostmi a odhodláním můžete udělat úspěšnou kariéru koordinátora lidských zdrojů.

FAQ
Jakou úroveň má koordinátor lidských zdrojů?

Úroveň koordinátora lidských zdrojů není stanovena. Tento titul se obecně dává někomu, kdo je zodpovědný za koordinaci různých činností a funkcí oddělení lidských zdrojů. Koordinátor může být podřízen personálnímu manažerovi nebo řediteli, případně může být součástí manažerského týmu. Koordinátor může být také zodpovědný za vyřizování některých každodenních personálních funkcí, jako je správa benefitů a vztahy se zaměstnanci.

Je koordinátor lidských zdrojů na vyšší pozici než asistent lidských zdrojů?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože se může lišit v závislosti na společnosti a konkrétních rolích a povinnostech jednotlivých pozic. Obecně platí, že HR koordinátor může mít více zkušeností a znalostí v oboru než HR asistent a může být zodpovědný za dohled nad prací asistenta. Asistent však může mít specifičtější znalosti v určitých oblastech, jako je správa benefitů nebo nábor zaměstnanců, a může být zodpovědný za řešení více každodenních úkolů. V konečném důsledku záleží na rozhodnutí společnosti, která pozice je vyšší.

Co dělá dobrého koordinátora lidských zdrojů dobrým?

Dobrý koordinátor lidských zdrojů je vysoce organizovaný a na detaily orientovaný člověk, který dokáže efektivně komunikovat se zaměstnanci i zaměstnavateli. Musí být schopen zachovávat mlčenlivost a vést přesné záznamy. Kromě toho by měl dobře znát pracovní právo a mít přehled o nejnovějších trendech v oblasti lidských zdrojů.