Vše, co potřebujete vědět o vytváření podsložek v aplikaci iPad Mail: Vše o tom, co potřebujete vědět v iPadu: komplexní průvodce

Úvod do podsložek v aplikaci iPad Mail

Organizace e-mailů se může stát náročným úkolem, zejména když počet e-mailů den ode dne roste. Naštěstí aplikace iPad Mail nabízí efektivní řešení správy e-mailů pomocí vytváření podsložek. Tento článek se zabývá základy vytváření a správy podsložek v aplikaci iPad Mail, které vám usnadní organizaci e-mailů.

Výhody používání podsložek v aplikaci iPad Mail

Využívání podsložek je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak udržet e-maily uspořádané. Dílčí složky lze použít ke kategorizaci e-mailů do samostatných složek podle odesílatele, předmětu nebo jiných kritérií. To pomůže usnadnit vyhledávání a načítání e-mailů. Kromě toho používání podsložek také pomáhá omezit nepořádek a udržovat pořádek v doručené poště.

Porozumění hierarchii složek aplikace iPad Mail

Před vytvořením podsložek je důležité porozumět hierarchii složek aplikace iPad Mail. Kořenovou složkou aplikace iPad Mail je složka Doručená pošta a všechny ostatní složky jsou považovány za podsložky. Dílčí složky lze vytvářet v rámci složky Doručená pošta nebo v rámci jiných podsložek.

Jak vytvořit podsložku v aplikaci iPad Mail

Vytvoření podsložky v aplikaci iPad Mail je snadné. Stačí vybrat složku, ve které chcete podsložku vytvořit, a poté kliknout na možnost „Nová složka“. Zadejte název nové podsložky a dokončete ji kliknutím na tlačítko „Vytvořit“.

Pojmenování podsložek v aplikaci iPad Mail

Při pojmenování podsložky v aplikaci iPad Mail je důležité zvolit popisný a snadno zapamatovatelný název. Usnadníte tak nalezení složky při vyhledávání e-mailů. Je také důležité zajistit, aby název podsložky nebyl příliš dlouhý, protože by mohl způsobit zmatek při vyhledávání e-mailů.

Přenos zpráv do podsložek v aplikaci iPad Mail

Jakmile je podsložka vytvořena, lze do ní zprávy přenášet výběrem zprávy a jejím přetažením do složky. Zprávy lze také přenést kliknutím pravým tlačítkem myši na zprávu a výběrem možnosti „Přesunout do“.

Tipy pro správu podsložek v aplikaci iPad Mail

Pro udržení pořádku v doručené poště je důležité vytvořit podsložky pro jednotlivé typy zpráv. To pomůže udržet e-maily uspořádané a snadněji je najít. Je také důležité pravidelně mazat nebo archivovat e-maily, aby ve schránce nebyl nepořádek.

Běžné problémy při vytváření podsložek v aplikaci iPad Mail

Při vytváření podsložek v aplikaci iPad Mail je důležité zajistit, aby byl název složky jedinečný. Pokud název složky není jedinečný, může to vést ke zmatkům při vyhledávání e-mailů. Je také důležité zajistit, aby název složky nebyl příliš dlouhý, protože to může způsobit zmatek při vyhledávání e-mailů.

Závěr

Vytváření a správa podsložek v aplikaci iPad Mail může být skvělým způsobem, jak udržet e-maily uspořádané. Tento článek se zabýval základy vytváření a správy podsložek v aplikaci iPad Mail a také některými tipy pro správu podsložek. Dodržování těchto tipů a pochopení hierarchie složek může organizaci e-mailů výrazně usnadnit.

FAQ
Lze v IPADu vytvářet podsložky?

Ano, v IPAD můžete vytvářet podsložky. To provedete klepnutím na ikonu „Nová složka“ v pravém horním rohu obrazovky. Poté zadejte název nové složky. Poté klepněte na ikonu „Přesunout“ v levém horním rohu obrazovky. Nakonec vyberte složku, do které chcete novou složku přesunout.

Jak vytvořím podsložku v aplikaci Mail?

Vytvoření podsložky v aplikaci Pošta:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku, ve které chcete vytvořit podsložku.

2. V zobrazené nabídce vyberte možnost „Nová složka“.

3. Zadejte název nové složky.

4. Stisknutím klávesy „Enter“ složku vytvoříte.

Jak vytvořím novou složku na svém IPAD?

Postup vytvoření nové složky v zařízení iPad je poměrně jednoduchý a přímočarý. Nejprve v zařízení otevřete aplikaci „Nastavení“. Poté klepněte na možnost „Obecné“. Poté vyberte možnost „Úložiště a využití iCloudu“. Nakonec klepněte na možnost „Správa úložiště“ a poté vyberte možnost „Přidat novou složku“.

Můžete přidat složku v aplikaci Mail com?

Ano, složku v aplikaci Mail.com můžete přidat klepnutím na tlačítko „Přidat složku“ v levém postranním panelu. Tím se otevře vyskakovací okno, kde můžete zadat název složky a vybrat její umístění.

Lze v e-mailu Apple vytvářet složky?

Ano, v e-mailu Apple můžete vytvářet složky. Chcete-li tak učinit, nejprve otevřete aplikaci Pošta. Poté klikněte na nabídku Poštovní schránka v levém horním rohu obrazovky. Poté vyberte možnost Nová poštovní schránka. Zobrazí se nové okno. V tomto okně budete muset novou poštovní schránku pojmenovat a vybrat její umístění. Jakmile tak učiníte, klikněte na tlačítko OK. Vaše nová poštovní schránka se nyní zobrazí v postranním panelu na levé straně obrazovky.