Komplexní průvodce odesíláním fotografií v aplikaci Windows Mail

Úvod do služby Windows Mail

Windows Mail je poštovní služba poskytovaná společností Microsoft. Jedná se o spolehlivý a bezpečný způsob odesílání a přijímání e-mailů včetně fotografií. Snadno se používá a poskytuje řadu funkcí, například vytváření adresáře, sestavování a odesílání zpráv a vytváření složek.

Vytvoření účtu Windows Mail

Před odesíláním fotografií v aplikaci Windows Mail je důležité vytvořit účet. Chcete-li vytvořit účet Windows Mail, otevřete nabídku Start a otevřete aplikaci Mail. Vyberte možnost „Vytvořit účet“ a zadejte požadované informace, například jméno a e-mailovou adresu.

Přidání přílohy v aplikaci Windows Mail

Po vytvoření účtu Windows Mail můžete začít odesílat a přijímat e-maily včetně fotografií. Chcete-li do e-mailu přidat přílohu, například fotografii, otevřete okno e-mailu, vyberte možnost „Připojit“ a poté vyberte soubor, který chcete připojit.

Komprese fotografií při odesílání v aplikaci Windows Mail

Velké soubory, například fotografie, mohou v e-mailu zabírat mnoho místa. Chcete-li mít jistotu, že fotografie bude odeslána správně, je nejlepší ji před odesláním zkomprimovat. Chcete-li fotografii v aplikaci Windows Mail komprimovat, otevřete ji v prohlížeči fotografií a vyberte možnost „Komprimovat“.

Vložení fotografie přímo do e-mailu

Místo přiložení fotografie k e-mailu ji můžete také vložit přímo do těla e-mailu. Za tímto účelem otevřete okno e-mailu a vyberte možnost „Vložit“. Poté vyberte fotografii, kterou chcete vložit, a ta se vloží přímo do e-mailu.

Ukládání fotografií přijatých v aplikaci Windows Mail

Když v e-mailu aplikace Windows Mail obdržíte fotografii, můžete ji uložit do počítače. Za tímto účelem otevřete e-mail a vyberte možnost „Uložit“. Poté vyberte, kam chcete fotografii uložit, a ta se uloží do počítače.

Změna velikosti fotografií před odesláním v aplikaci Windows Mail

Před odesláním fotografie v e-mailu je nejlepší změnit její velikost. Pomůže to zmenšit velikost souboru a zajistit jeho správné odeslání. Chcete-li změnit velikost fotografie v aplikaci Windows Mail, otevřete ji v prohlížeči fotografií a vyberte možnost „Změnit velikost“.

Řešení problémů s odesíláním v aplikaci Windows Mail

Pokud máte problémy s odesíláním fotografií v aplikaci Windows Mail, můžete provést několik kroků k jejich odstranění. Zkontrolujte připojení k internetu, ujistěte se, že velikost souboru není příliš velká, a zkontrolujte, zda je soubor správně připojen k e-mailu.

Podle tohoto návodu máte všechny potřebné informace k odesílání fotografií v aplikaci Windows Mail. Pomocí aplikace Windows Mail můžete snadno a bezpečně odesílat a přijímat fotografie.

FAQ
Jak poslat fotografie poštou?

Chcete-li posílat fotografie poštou, musíte si zakoupit fotografické obálky a známky. Obálky na fotografie najdete ve většině obchodů s kancelářskými potřebami a známky lze zakoupit na poště. Jakmile budete mít materiál, jednoduše vložte fotografie do obálky, zalepte ji a opatřete známkami. Poté obálku jednoduše adresujte a vhoďte ji do poštovní schránky.

Jak poslat e-mailem více obrázků v systému Windows 10?

Chcete-li v systému Windows 10 odeslat e-mailem více obrázků, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte obrázky, které chcete odeslat e-mailem.

2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných obrázků a vyberte možnost „Otevřít pomocí“.

3. V seznamu programů vyberte „Mail“.

4. Otevře se nová e-mailová zpráva s připojenými vybranými obrázky.

Jak odeslat fotografie ze systému Windows?

K odesílání fotografií ze systému Windows můžete použít vestavěnou aplikaci Pošta nebo Prohlížeč fotografií systému Windows.

Chcete-li použít aplikaci Pošta:

1. Otevřete aplikaci Pošta.

2. Klepněte na tlačítko Nová zpráva.

3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.

4. Klikněte na tlačítko Připojit soubory.

5. Vyberte fotografie, které chcete odeslat.

6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Chcete-li použít prohlížeč fotografií systému Windows:

1. Otevřete Prohlížeč fotografií systému Windows.

2. Vyberte fotografie, které chcete odeslat.

3. Klepněte na tlačítko E-mail.

4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.

5. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Jaký je nejlepší způsob odeslání velkého množství fotografií e-mailem?

Při odesílání velkého množství fotografií e-mailem je nejlepší použít program pro kompresi souborů a zazipovat fotografie do jednoho souboru. Díky tomu budou mít fotografie menší velikost a bude je možné lépe odeslat.

Jak poslat fotografie e-mailem jako přílohu?

Chcete-li odeslat fotografie e-mailem jako přílohy, nejprve vyberte fotografie, které chcete odeslat e-mailem. Poté v e-mailovém programu klikněte na tlačítko „Přiložit“. Tím se otevře nové okno, ve kterém můžete procházet počítač a hledat fotografie, které chcete přiložit. Po výběru fotografií klikněte na tlačítko „Otevřít“. Tím se fotografie přidají do e-mailu jako příloha.