Komplexní daňové předpisy pro služební vozidla

Definice služebního vozidla

Daňové předpisy pro služební vozidlo jsou poměrně složité. Firemní automobil je vozidlo vlastněné a registrované na firmu, které je dáno k dispozici k užívání zaměstnancům této firmy. Povinností společnosti je zajistit, aby byl vůz řádně registrován a zdaněn.

Daňový odpočet pro firemní automobily

Firemní automobily mohou firmě poskytnout daňový odpočet. Odpočet je založen na pořizovací ceně automobilu a míře jeho služebního využití. Pokud je například firemní automobil používán pro soukromé účely, může si společnost odečíst pouze část nákladů.

Zdanění firemních automobilů

Firemní automobily podléhají zdanění v závislosti na typu automobilu a míře jeho služebního využití. Pokud je například firemní automobil používán převážně pro služební účely, může si společnost odečíst od zdanitelných příjmů plnou výši nákladů na automobil.

Odpočet daně z pohonných hmot

Kromě daňového odpočtu za samotný automobil si společnosti mohou odečíst také náklady na pohonné hmoty spojené s používáním automobilu pro služební účely. Výše odpočtu závisí na typu automobilu a míře jeho využití pro podnikání.

Požadavky na pojištění

Společnosti musí své firemní vozy také pojistit. Typ a výše pojištění požadovaná zákonem nebo pojišťovnami závisí na typu vozu a míře jeho služebního využití.

Náklady na údržbu

Náklady na údržbu firemního vozu jsou rovněž daňově uznatelné. Společnosti si mohou odečíst náklady na servis, opravy a náhradní díly pro vůz, pokud tyto náklady souvisejí s pracovním využitím.

Sledování služebního využití

Společnosti musí sledovat a dokumentovat služební využití svých firemních automobilů. To zahrnuje vedení záznamů o ujetých kilometrech, účelu cest a datech a časech jednotlivých cest.

Požadavky na vykazování

Společnosti musí vykazovat příjmy ze služebních automobilů ve svých daňových přiznáních. To zahrnuje vykazování nákladů na automobil, případných nákladů na pohonné hmoty, nákladů na údržbu a dalších výdajů souvisejících s používáním automobilu.

FAQ
Jakou částku můžete odepsat za firemní automobil?

Používáte-li auto pro služební účely, můžete si odečíst řadu výdajů spojených s autem, včetně pořizovací ceny vozidla, úroků z úvěru na auto, pojištění auta, nákladů na pohonné hmoty a údržbu.

Přispívá služební auto k vašemu platu?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože záleží na firemní politice a konkrétních ujednáních. Obecně však lze na služební vůz pohlížet jako na dodatečný benefit, který je součástí zaměstnání, a jako takový může přispívat k celkovému platu a balíčku odměn.

Jak je benefit v podobě služebního vozu zdaněn?

Příspěvek na firemní auto se zdaňuje jako věcný příspěvek (BIK). Výše daně, kterou platíte, závisí na emisích CO2 automobilu a na vašem daňovém pásmu.

Jak se mohu vyhnout placení daně ze služebního vozu?

Existuje několik způsobů, jak se vyhnout placení daně ze služebního vozidla. Jedním ze způsobů je pronajmout si vůz namísto jeho koupě. Tímto způsobem si můžete leasingové splátky odečíst z daní. Dalším způsobem je používat vůz pouze pro služební účely. Tímto způsobem si můžete náklady na vůz odečíst z firemních daní.

Je služební auto dobrý benefit?

Nabídka služebního vozu jako benefitu má svá pro i proti. Pozitivní je, že to může být skvělý způsob, jak přilákat a udržet špičkové talenty. Může být také užitečným nástrojem pro obchodníky, kteří musí být často na cestách. Nevýhodou je, že údržba a pojištění služebních vozů mohou být nákladné a může být obtížné je sledovat. Nakonec je na firmě, aby rozhodla, zda je služební vůz pro její firmu dobrým benefitem.