Webové služby

Termín Webové služby popisuje standardizovaný způsob integrace webových aplikací pomocí otevřených standardů XML, SOAP, WSDL a UDDI přes páteř internetového protokolu. XML se používá k označení dat, SOAP k přenosu dat, WSDL k popisu dostupných služeb a UDDI k výpisu dostupných služeb. Webové služby, které se používají především jako prostředek ke komunikaci mezi podniky a klienty, umožňují organizacím komunikovat data bez důkladných znalostí vzájemných IT systémů za bránou firewall.

Na rozdíl od tradičních modelů klient / server, jako je webový server / systém webových stránek, webové služby neposkytují uživateli grafické uživatelské rozhraní. Webové služby místo toho sdílejí obchodní logiku, data a procesy prostřednictvím programového rozhraní v síti. Rozhraní aplikací, ne uživatelé. Vývojáři pak mohou přidat webovou službu do grafického uživatelského rozhraní (například webovou stránku nebo spustitelný program) a nabídnout uživatelům konkrétní funkce.

Webové služby umožňují vzájemné komunikaci různých aplikací z různých zdrojů bez časově náročného vlastního kódování, a protože veškerá komunikace probíhá v XML, nejsou webové služby vázány na žádný operační systém nebo programovací jazyk. Například Java může mluvit s Perlem, aplikace Windows mohou mluvit s aplikacemi UNIX.

Webové služby nevyžadují použití prohlížečů nebo HTML.

Webovým službám se někdy říká aplikační služby.

NEXT
Filtr webových stránek