Jak to opravit, když dojde k chybě čtení disku

Pokud se v systému Windows vyskytne problém s pevným diskem nebo diskovým oddílem, může se zobrazit upozornění „došlo k chybě čtení disku“. Po této zprávě pravděpodobně následují pokyny ke stisknutí Ctrl + Alt + Del restartujte, což byste měli udělat, abyste zjistili, zda je problém vyřešen. Pokud se však počítač restartuje pouze za účelem zobrazení stejné chybové zprávy, je třeba problém vyřešit.

Tyto pokyny platí pro Windows 10, Windows 8 a Windows 7.


Příčiny chyb čtení disku

Ačkoli se původ této chyby může u jednotlivých počítačů lišit, existují některé běžné příčiny, včetně následujících:

 • Nedostatek paměti RAM.
 • Uvolněné nebo vadné připojení.
 • Poškozený pevný disk.
 • Poškozené úložiště dat konfigurace spouštění (spouštěcí sektor).

Viktor Hanáček / Pexels

Jak to opravit, když dojde k chybě čtení disku

I když se může zdát, že nejlepším řešením by bylo nejprve se podívat na pevný disk, existuje několik dalších potenciálních oprav chyb čtení disku. Procházením potenciálních oprav z častých důvodů této chyby můžete problém přesně určit a vyřešit.

 1. Spusťte nástroj pro vyčištění plochy. Tím se odstraní všechny soubory, které by mohly způsobit chybu paměti. Přestože by chybný soubor mohl být příznakem vážnějších problémů, čištění plochy je dobré pro údržbu.

 2. Defragmentujte počítač. To by za určitých okolností mohlo problém vyřešit. Možná budete muset připojit HDD k jinému počítači, abyste provedli defragmentaci, a poté z ní spustit.

 3. Vyzkoušejte RAM. Problém při bootování může být výsledkem problémů s pamětí počítače. Můžete použít Windows Memory Diagnostic zadáním mdsched do Windows Search (nebo Zahájit hledání) a stiskněte vstoupit. Nástroj se spustí automaticky po restartování počítače. Alternativně můžete vyzkoušet několik bezplatných programů pro testování paměti.

 4. Zkontrolujte kabely. Uvolněné připojení nebo vadné kabely mohou způsobit problémy se zaváděním i chyby pevného disku. Hledejte odpojené kabely. Pokud je to možné, vyměňte kabely náhradními díly. Přinejmenším je odpojte, zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené, a poté je bezpečně usaďte.

 5. Vyzkoušejte pevný disk. To by mohlo znamenat vyjmutí pevného disku z aktuálního zařízení a jeho připojení k funkčnímu počítači, kde můžete vyhledat vadné sektory. To by mohlo pomoci určit, zda je problém opravitelný, nebo zda potřebujete novou jednotku pevného disku (HDD) a novou instalaci systému Windows.

 6. Resetujte BIOS. Problém by mohl vyřešit návrat systému BIOS na výchozí hodnoty. Vstupte do systému BIOS při spuštění a vyhledejte možnost načíst výchozí nastavení systému BIOS, která může být některá z následujících nebo podobných:

  • Načtěte výchozí nastavení systému BIOS
  • Načíst základní nastavení
  • Načíst výchozí nastavení zabezpečená proti selhání

  Případně aktualizujte verzi systému BIOS na nejnovější dostupnou verzi.

 7. Znovu usaďte RAM počítače. Kvůli teplu se RAM může částečně vykroutit ze slotu, což způsobí chybu paměti.

 8. Vyměňte RAM. Nebo, pokud jsou v systému dva moduly RAM, vyměňte jejich sloty.

 9. Znovu sestavte spouštěcí sektor. Pokud se vám nedaří počítač spustit a zobrazí se chyba čtení disku, může dojít k poškození, chybě nebo nesprávně nakonfigurovanému úložišti konfiguračních dat (BCD). Kromě toho použijte nástroj Bootrec.exe k řešení dalších problémů se spuštěním. Například příkaz fixmbr umožňuje opravu poškozeného nebo poškozeného hlavního spouštěcího záznamu a příkaz fixboot zapíše nový spouštěcí sektor oddílu.

 10. Záchranná data. V některých případech může být nutné vyměnit silně poškozený nebo selhávající pevný disk. V takovém případě můžete obnovit soubory, i když se počítač nespustí. I když to může vyžadovat určité úsilí, použití programu pro obnovu dat může uložit důležité soubory.