Dopravní pokuty přes PEC, jak to funguje


Podle pokynů digitálního správního řádu jsou od února 2018 dopravní pokuty oznamovány přes PEC. Jak to funguje

Od 1. února 2018 jsou pokuty za dopravní přestupky oznamovány prostřednictvím Certifikované elektronické pošty všem občanům, kteří v průběhu sporu nebo dříve sdělili svou Certifikovanou elektronickou adresu. To je stanoveno vyhláškou Ministerstva vnitra ze dne 18. prosince 2017 a zveřejněno v Úředním věstníku ze dne 16. ledna 2018.

Jedná se spolu se zřízením digitálního domicilu (který však začne plně fungovat až koncem roku 2019) o jedno z opatření stanovených v digitálním správním řádu s cílem optimalizovat výdaje veřejné správy. Jak je rovněž uvedeno v oběžníku 300/A/1500/18/127/9 Ministerstva vnitra ze dne 20. února 2018, orgány činné v trestním řízení budou muset přednostně oznamovat dopravní sankce prostřednictvím certifikované elektronické pošty s odkazem na veřejné seznamy, jako jsou seznamy digitálního domicilu (pro soukromé osoby) nebo INI-PEC (pro společnosti, odborníky a čísla DPH).

Jak funguje oznamování pokut prostřednictvím PEC

Oznamování pokut prostřednictvím PEC probíhá dvěma různými způsoby v závislosti na tom, zda je pokuta napadena okamžitě, nebo zda bude napadení odloženo.

V případě přímého a okamžitého oznámení jsou úředníci povinni požádat o platnou adresu PEC (nebo digitální bydliště, pokud je již nahlášeno), na kterou má být oznámení o pokutě doručeno. Pokud uživatel odmítne poskytnout ověřenou e-mailovou adresu, musí ji vydavatel pokuty v každém případě vyhledat ve veřejných adresářích (digitální domicil, INI-PEC nebo jiný volně přístupný seznam, kde lze nalézt ověřené e-mailové adresy) a v případě kladné odpovědi účtovat občanovi náklady na toto vyhledávání. Naopak pokud se nepodaří dohledat PEC, postupuje se podle starého "standardního" postupu, kdy se na adresu bydliště zašle doporučený dopis.

Pokud je spor odložen, musí zástupci vyhledat adresu PEC ve veřejných rejstřících, a pokud ji najdou, zašlou oznámení o pokutě do nalezené certifikované schránky.


Proč se vyplatí přijímat pokuty prostřednictvím PEC

Pokud jste čekali na vhodný okamžik k založení PEC, může to být ta správná příležitost. V případě oznámení pokuty prostřednictvím PEC se totiž část nákladů, které se připočítávají k pokutě, jež má být zaplacena, odečítá od celkového výpočtu. Mluvíme o částkách, které mohou dosáhnout i více než 20 eur: významná úspora, když uvážíme, že cena za box Libero PEC je pouhých 14,99 eur. A samozřejmě ji můžete použít i k odesílání elektronické doporučené pošty z pohodlí domova. Zkrátka, k již tak dlouhému seznamu důvodů a výhod pro otevření PEC přidejme ještě úsporu nákladů na oznámení o pokutě a navždy zapomeňme na hodiny strávené ve frontě na poště při vyzvedávání doporučeného dopisu s pokutou.