Big Data a Smart Data, co to jsou a jaké jsou mezi nimi rozdíly


Podnik musí být schopen interpretovat Big Data, tj. vhodně je využít k řešení problémů a zlepšení výroby

Big Data jsou jedním z hlavních pilířů Průmyslu 4.0, což je koncept, který slouží k identifikaci všech dat shromážděných stroji. Informace, které při správné analýze umožňují společnostem získat řadu výhod. Ne všechna velká data jsou však stejná.

Digitalizace, která je dnes již značně pokročilým jevem, mění výrobní systémy společností, které opouštějí staré standardy ve prospěch efektivnějších a flexibilnějších technik. Na tomto procesu změny se podílí několik aktérů. Továrny přechází na automatizované a inteligentní zpracovatelské nástroje, které jsou schopny propojit se do sítě a shromažďovat velké množství dat. Díky těmto souhrnným informacím mohou společnosti sledovat mnoho odvětví v reálném čase, což šetří čas a především peníze. Velká data jsou také užitečná pro prognózování a snižování obchodních rizik.

Velká data vs. chytrá data

Podnik musí být schopen velká data interpretovat, tj. vhodně je využít k řešení problémů a zlepšení výroby. To je hlavní rozdíl. Na jedné straně jsou informace shromážděné stroji, na druhé straně je potřeba, aby společnost tato data inteligentně analyzovala, tj. aby se Big Data změnila z pouhého nahromadění dat na cenné prvky. V tomto případě hovoříme o Smart Data.

Smart Data tedy nejsou nic jiného než ta část Big Data, která je pro společnost skutečně užitečná. Bude na společnosti, aby z tohoto obrovského celku určila, které informace bude extrapolovat. Ne všechny agregované údaje jsou pro podnikání nezbytné. Bez inteligentního přístupu zůstanou velká data pravděpodobně jen hromadou bezcenných informací.

Chytrá data se proto vyznačují tím, že jim dávají smysl. Společnosti budou stále častěji uplatňovat kvalitativní přístupy, při nichž budou analyzovány pouze inteligentní informace.