Rozdíly mezi Indiegogo a Kickstarterem


Obě crowdfundingové platformy fungují stejně, ale nejsou stejné: Indiegogo je flexibilnější, Kickstarter je vhodnější pro hi-tech projekty

Krowdfunding je fenomén, který našel svůj největší rozmach s internetem. Na webu existuje několik platforem kolektivního financování, kde mohou lidé hledat finanční prostředky na realizaci projektu. Mezi uživateli jsou nejoblíbenější Indiegogo a Kickstarter.

Obě stránky pro crowdfunding fungují v zásadě stejně: nabízejí členům prostor pro sponzorování jejich nápadů. Nejsou však stejné. Každá z platforem kolektivního financování má svá vlastní pravidla, která se ne vždy shodují s projekty uživatelů. Indiegogo, abychom ilustrovali první rozdíl, je mnohem flexibilnější. V porovnání s Kickstarterem můžete spustit libovolný počet kampaní: sbírku na humanitární projekty nebo přírodní katastrofy. Na druhou stranu je Kickstarter přísnější a hodí se spíše pro projekty, které mají konkrétnější výsledek: například vytvoření hi-tech předmětu.

Kickstarter vs. Indiegogo

Pokračujme ve srovnání obou crowdfundingových platforem. Flexibilita služby Indiegogo se projevuje také v tom, kdo může zahájit kampaň na financování. Obě stránky jsou přístupné mezinárodnímu publiku, ale Kickstarter je dostupný pouze v některých zemích. Kromě Spojených států lze platformu používat v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Dánsku, Nizozemsku, Irsku, Norsku, Švédsku, Rakousku, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Lucembursku, Belgii a Hongkongu, Singapuru a Spojeném království. Na Indiegogo jsou zakázány pouze kampaně v zemích, kde byly uplatněny ekonomické sankce.

Indiegogo je také jednodušší: pro zahájení kampaně se stačí zaregistrovat. Na Kickstarteru však musí projekty projít delším schvalovacím procesem. Obě platformy jsou si z hlediska účtovaných poplatků rovny. Jak Kickstarter, tak Indiegogo si z prostředků vybraných v rámci hostovaných kampaní strhávají 5 %. Indiegogo má dva režimy: flexibilní a pevný cíl. První možnost umožňuje autorům kampaní získat všechny získané prostředky, i když nebylo dosaženo cíle (požadované částky v určitém čase). Naopak na Kickstarteru je pro uživatele jedinou možností, jak získat finanční prostředky, překročení původního cíle, tj. získání požadované částky podle dnů stanovených kampaní.


Kterou z nich zvolit?

Obě platformy jsou dobrým řešením pro financování projektů. Možná je Kickstarter vhodnější pro sponzorování hi-tech produktů a předmětů.