Domů : Přípony souborů : Format .ozj

.ozj soubor

Typ souboru :MU Online Image File

Vývojář Webzen
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor OZJ?

Soubor vytvořený pro MU Online, korejskou online hru pro více hráčů; obsahuje obrázek použitý pro textury, vzhledy, rozhraní atd., na které se odkazuje během hry.

Více informací

Vzhledem k tomu, že OZJ je proprietární formát, soubor by měl být převeden na soubor .JPG , .BMP nebo .TGA , který má být upraven editorem obrázků a poté převeden zpět do souboru OZJ. Soubor OZJ lze převést pomocí programu Online Image Converter.

POZNÁMKA: Jiné podobné soubory obrázků používané MU Online jsou .OZB a .OZT .

Programy, které otevírají OZJ soubory

O OZJ souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .ozj a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru MU Online Image File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.