Domů : Přípony souborů : Format .gprx

.gprx soubor

Typ souboru :Geoxa Project File

Vývojář Creative GIS Solutions
Kategorie Soubory GIS
Formát XML

Co je to soubor GPRX?

Dokument GIS vytvořený softwarem Geoxa pro prostorovou vizualizaci; uloží rozvržení mapované oblasti (nebo jiných prostorových dat) vytvořené v softwaru; podporuje importované vrstvy z ESRI shapefiles ( .SHP ), MrSid ( .SID ) soubory, soubory GeoTIFF ( .TIF ) a další formáty GIS.

Více informací

Soubory GPRX jsou uloženy ve formátu XML. Soubory obsahují odkazy na data tvaru a mohou obsahovat několik typů informací GIS, například legendu a údaje o bodech zájmu.

Programy, které otevírají GPRX soubory

O GPRX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .gprx a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Geoxa Project File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.