Průvodce krok za krokem k nalezení ideálního obchodního názvu

Pochopení základů vyhledávání obchodních názvů.

Podniky potřebují mít výrazný název, který zákazníky zaujme a pomůže jim vytvořit trvalou značku. Proto je důležité správně pochopit základy vyhledávání obchodního názvu. Pochopení toho, jaké typy vyhledávání jsou k dispozici, jaká kritéria je třeba brát v úvahu a jak postupovat při jejich použití, vám dá nejlepší šanci najít ideální název pro vaši firmu.

Rozhodování o tom, jaký druh vyhledávání potřebujete.

Při hledání obchodního názvu je prvním krokem rozhodnutí, jaký druh vyhledávání potřebujete. V závislosti na typu podniku, který zakládáte, budete možná potřebovat použít různé typy vyhledávání. Pokud například zakládáte společnost s ručením omezeným, budete muset provést vyhledávání názvu společnosti. Pokud zahajujete výrobu nového výrobku nebo služby, možná budete muset zkontrolovat, zda některý z existujících názvů ochranných známek není v rozporu s vámi zvoleným názvem.

Provedení kontroly dostupnosti názvu.

Jakmile se rozhodnete, jaký druh vyhledávání potřebujete, budete muset provést kontrolu dostupnosti názvu. To vám pomůže ujistit se, že vámi vybraný název již není používán. V závislosti na typu vyhledávání, které provádíte, může být nutné provést kontrolu u různých orgánů. Pokud například vyhledáváte název společnosti, budete muset provést kontrolu u Companies House.

Zvažte, jak bude název vypadat na logu.

Při hledání názvu firmy je důležité zvážit, jak bude název vypadat na logu nebo jiných značkových materiálech. Chcete se ujistit, že název bude snadno čitelný a že se bude odlišovat od konkurence. Snažte se vymyslet název, který bude jedinečný a poutavý, ale zároveň snadno zapamatovatelný.

Zkoumání vybraného názvu.

Než se rozhodnete pro vybraný název, je důležité provést malý průzkum. Podívejte se, jak název vypadá ve vyhledávači Google a v dalších online i offline zdrojích. To vám pomůže ujistit se, že vámi zvolený název již není obsazen nebo že neexistuje podobný název značky, který by mohl způsobit záměnu.

Kontrola konfliktů ochranných známek.

Při hledání obchodního názvu je důležité zkontrolovat, zda nedochází ke konfliktům ochranných známek. Pokud použijete název, který je již chráněn ochrannou známkou, můžete se vystavit soudnímu sporu. Chcete-li zkontrolovat případné konflikty ochranných známek, musíte vyhledat v databázi ochranných známek země, ve které působíte.

Generování jedinečných nápadů na název.

Pokud máte problém vymyslet jedinečný název, můžete zvážit použití generátoru názvů. Existuje řada bezplatných online generátorů názvů, které vám pomohou vymyslet jedinečné a kreativní názvy pro vaši firmu.

Registrace názvu firmy.

Jakmile najdete ideální název pro svou firmu, musíte jej zaregistrovat na příslušných úřadech. V závislosti na typu podniku, který zakládáte, se možná budete muset zaregistrovat u Companies House, místního úřadu nebo jiného úřadu. Je důležité, abyste si název zaregistrovali co nejdříve, abyste se vyhnuli případným sporům o ochrannou známku.

FAQ
Jak mohu vyhledat název společnosti?

Existuje několik různých způsobů, jak můžete vyhledat název společnosti. Jedním ze způsobů je použití vyhledávače, například Google nebo Bing. Můžete také použít adresář firem, jako jsou žluté stránky nebo whitepages. Dalším způsobem, jak vyhledat název společnosti, je použít službu pro vykazování podnikatelské bonity, jako je Dunn and Bradstreet nebo Experian.

Jak zjistím, zda je název firmy v NJ zabraný?

V New Jersey můžete vyhledat obchodní názvy, které jsou již ve státě zaregistrovány, pomocí nástroje pro vyhledávání obchodních názvů na webových stránkách Odboru daní státu New Jersey.

Jak najdu ideální název společnosti LLC?

Při výběru názvu LLC byste měli mít na paměti několik věcí:

1. Název by měl být snadno zapamatovatelný a vyslovitelný.

2. Měl by být výrazný a neměl by se příliš podobat jiným obchodním názvům.

3. Měl by odrážet typ podnikání, kterým se zabýváte.

4. Měl by být krátký, jednoduchý a chytlavý.

Zde je několik tipů, jak najít ideální název společnosti s ručením omezeným:

1. Proveďte s přáteli nebo obchodními partnery brainstorming se seznamem potenciálních názvů.

2. Použijte tezaurus nebo generátor slov a vymyslete různé varianty oblíbených názvů.

3. Zjistěte, zda je pro požadovaný název k dispozici doména.

4. Proveďte vyhledávání v Googlu a zjistěte, zda neexistují podniky s podobným názvem.

5. Poraďte se s právníkem nebo odborníkem na ochranné známky, abyste se ujistili, že název, který chcete, je k dispozici a není příliš podobný jinému názvu firmy.

Mohu použít již zabraný obchodní název?

Při odpovědi na tuto otázku je třeba zvážit několik různých věcí. První z nich je, zda je obchodní název již chráněn ochrannou známkou. Pokud ano, pak jej nebudete moci použít. Druhou věcí, kterou je třeba zvážit, je, zda název již nepoužívá jiný podnik. I když název není chráněn ochrannou známkou, pokud jej již používá jiný podnik, je možné, že jej nebudete moci použít. Nejlepší způsob, jak to s jistotou zjistit, je provést vyhledávání obchodních názvů ve vašem státě a zjistit, zda název, který chcete použít, již není obsazen.

Jak zajistím, aby mi nikdo nemohl ukrást název firmy?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste ochránili svůj obchodní název před krádeží:

1. Zaregistrujte svůj obchodní název u příslušného státního orgánu. Tím získáte právní vlastnictví názvu a pro někoho bude mnohem těžší jej ukrást.

2. K ochraně svého obchodního názvu použijte ochrannou známku. Tím získáte výhradní práva na používání názvu a bude mnohem těžší, aby vám ho někdo ukradl.

3. Zachovejte důvěrnost názvu své firmy. Pokud jej sdělíte pouze několika důvěryhodným osobám, bude pro někoho mnohem těžší jej ukrást.

4. Pokud někdo ukradne vaše obchodní jméno, podnikněte příslušné kroky. Pokud někoho přistihnete, jak používá vaše obchodní jméno bez vašeho svolení, okamžitě zakročte. Pošlete mu dopis o zastavení činnosti a/nebo ho dejte k soudu.