Jak vytvořit nové složky v aplikaci Outlook

Pokud se vám stane, že v Outlooku obdržíte velké množství e-mailů, mohlo by vám pro lepší organizaci pomoci  vytvoření nových složek. Složky vám pomohou zorganizovat doručenou poštu a lépe se v emailech budete orientovat. Následně si také můžete vytvořit podsložky uvnitř složek.

Outlook poskytuje určité kategorie, které můžete k jednotlivým e-mailům přiřadit. Uspořádejte si svůj Outlookový e-mailový účet pomocí vlastních e-mailových složek, podsložek a kategorií.

Pokyny v tomto článku platí pro Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010 a Outlook.com.


Jak si vytvořit složku v Outlooku

Chcete-li ukládat emaily na jiné místo, než do doručené pošty, vytvořte si v Outlooku novou složku. Přidávání složek je velmi jednoduché. Pojmenujte si je podle svého gusta a uspořádejte složky do hierarchií pomocí podsložek.

Jednotlivé emaily z Doručené pošty (nebo z jiné složky) přetáhněte do nových složek, které si vytvoříte pro uspořádání vašich e-mailů. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na zprávu a vybrat možnost Přesunout. Následně si vyberete složku, do které chcete email přesunout.

V Outlooku si můžete dokonce nastavit pravidla pro filtrování e-mailů od konkrétních odesílatelů do určitých složek.

 1. V levém podokně Outlooku vyberte možnost Doručené.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Nová složka.

 3. Do zobrazeného pole zadejte název složky.

 4. Klikněte na tlačítko Enter.

 5. Chcete-li si vytvořit podsložku, vyberte složku, ve které se má nacházet a postupujte podle výše uvedených pokynů.

Pomocí kategorií můžete barevně označit zprávy

Chcete-li uspořádat zprávy, můžete také použít barevné kategorie. Můžete použít výchozí barvy nebo si vytvořit vlastní odstíny v nastavení předvoleb kategorie. Chcete-li to provést, vyberte konkrétní email a vyberte možnost Kategorizovat > Spravujte kategorie. Ve výběru Kategorie můžete přidat nebo odstranit kategorie a určit, zda se mají zobrazovat v seznamu Oblíbené.

Chcete-li v Outlooku nastavit předvolby kategorií, vyberte možnost Domů > Kategorizovat > Všechny kategorie. Poté budete mít možnost přidávat kategorie, mazat kategorie, přejmenovávat kategorie a přiřazovat kategoriím klávesové zkratky.

Postup pro použití barvy na daný e-mail:

 1. Otevřete e-mail v seznamu zpráv.
 2. Vyberte možnost Kategorizovat, která se nachází ve skupině Značky na kartě Domů.

 3. Vyberte kategorii, kterou chcete na e-mail použít. Vedle e-mailu se následně zobrazí barevný indikátor.

Druhá varianta:

 1. V seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem na e-mail, který chcete kategorizovat.
 2. V zobrazené nabídce zvolte možnost Kategorizovat.

 3. Vyberte kategorii, kterou chcete na e-mail použít. Vedle e-mailu se následně zobrazí barevný indikátor.

Hodí se vaše e-mailová zpráva do více než jedné kategorie? Nejlepším řešením bude na tento email použít více barevných indikátorů.


Vytvořte novou složku na Outlook.com

E-maily můžete přetahovat do složek pomocí myši nebo na ně můžete kliknout pravým tlačítkem a následně vybrat možnost Přesunout.

 1. Vyberte možnost Nová složka. Odkaz na Novou složku se nachází v dolní části seznamu složek. Na konci seznamu složek se zobrazí prázdné textové pole.

 2. Zadejte název složky.

 3. Stisknout Enter.


Vytvořte podsložku na Outlook.com

Vytvoření nové podsložky pro již existujícící složku na Outlook.com:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, ve které chcete vytvořit novou podsložku.

 2. Z nabídky vyberte možnost Vytvořit novou podsložku. Pod složkou, na kterou jste kliknuli pravým tlačítkem myši se vám zobrazí textové pole.

 3. Zadejte název nové složky.
 4. Stiskněte Enter, abyste danou podsložku uložili.

Stejné kroky fungují i ​​při vytváření dalších podsložek. Jednoduše opakujte tyto čtyři kroky pro každou podsložku, kterou chcete vytvořit.

V seznamu složek také můžete přetáhnout složku do jiné složky, čímž se z ní stane podsložka.