Co je něco jako služba (xaas)?

Anything-as-a-service, nebo XaaS, odkazuje na rostoucí rozmanitost služeb dostupných přes internet přes cloud computing na rozdíl od toho, že jsou poskytovány lokálně nebo v prostorách. Také známý jako vše jako služba, cokoli jako služba odráží obrovský potenciál cloudových služeb na vyžádání a je již silně prodáván a propagován společnostmi jako VMware a HP.

Cokoliv jako služba odvozuje „X“ ve své zkratce XaaS jako výsledek pojmu vše pro vše od softwaru jako služby (SaaS) po úložiště jako služba, desktop- jako služba (DaaS), zotavení po katastrofě jako služba (DRaaS), síť jako služba (NaaS), infrastruktura jako služba (IaaS) a platforma jako služba (PaaS) a dokonce vznikající služby, jako je marketing jako služba a zdravotní péče jako služba.

související odkazy