Co dělat, když se váš iPad nezapne

Když je obrazovka iPadu černá, obvykle je v režimu spánku a čeká na aktivaci stisknutím tlačítka Domů nebo Spánek / Probuzení. Tablet může být také vypnutý. Řešení pro opravu iPadu, který se neprobouzí ze spánku, může být jednoduchá nebo komplikovaná.


Příčiny toho, že se iPad nezapne

Nejčastějším důvodem, proč se iPad nezapne, je vybitá baterie. Ale problém může být vážnější než ten, včetně poškozeného softwaru nebo hardwarového problému.

Jak opravit iPad, který se nezapne

Tento problém může ovlivnit všechny modely iPadů a řešení, která byste měli vyzkoušet, jsou stejná pro všechny modely iPadů, které používáte.

  1. Zapněte iPad. Stiskněte a podržte Spánek / Wake tlačítko v horní části iPadu. Pokud je iPad vypnutý, mělo by se po několika sekundách zobrazit logo Apple, což znamená, že tablet funguje normálně.

  2. Proveďte restart síly. Stiskněte obě tlačítka Domů a Spánek / Wake tlačítka v horní části obrazovky po dobu nejméně 10 sekund, dokud neuvidíte logo Apple.

  3. Nabijte baterii. Pokud se iPad po několika sekundách nespustí, je baterie pravděpodobně vybitá. V takovém případě připojte iPad do zásuvky pomocí kabelu a nabíječky, které byly dodány. Počkejte hodinu, než se baterie nabije, a poté iPad zapněte. I když se iPad zapne, může mít nízkou spotřebu, takže ho nechejte nabíjet co nejdéle nebo dokud nebude baterie plně nabitá.

    Pokud se zdá, že váš iPad často dochází, zkuste tyto tipy, abyste ušetřili výdrž baterie.

  4. Pokud se váš iPad stále nezapne, může dojít k selhání hardwaru. Nejjednodušším řešením je vyhledat nejbližší Apple Store. Zaměstnanci Apple store mohou pomoci určit, v čem spočívá základní problém s vaším iPadem.

  5. Pokud nemáte poblíž Apple Store, požádejte o pomoc a pokyny podporu Apple.