Disk

Disk (nebo disketa) je plochá kulatá deska, na kterou lze kódovat a ukládat data. Pevné disky ve formě pevných disků jsou běžnou součástí úložného systému počítače, ale většina ostatních forem hardwaru disků (diskety, CD-ROM atd.) Zastarala. Přístup k datům z disku není tak rychlý jako přístup k datům z hlavní paměti, ale disky jsou mnohem … Read more

Soubor FP7 (co to je a jak jeden otevřít)

Soubor s příponou FP7 je databázový soubor FileMaker Pro 7+. Soubor obsahuje záznamy ve formátu tabulky a může také obsahovat grafy a formuláře. Číslo za příponou „.FP“ v příponě souboru lze použít jako obecný indikátor verze FileMaker Pro, která používá formát jako výchozí typ souboru. Proto jsou soubory FP7 ve výchozím nastavení vytvářeny v FileMaker … Read more