Domů : Přípony souborů : Format .tfw

.tfw soubor

Typ souboru :World File for TIFF

Vývojář ESRI
Kategorie Soubory GIS
Formát Text

.TFW číslo volby

Světový soubor TIFF používaný aplikacemi GIS; obsahuje umístění, měřítko a rotaci mapy, která je uložena jako obrázek TIFF; často se používá pro ukládání světového umístění letecké satelitní fotografie; používá stejný formát jako soubory JPEG World ( .JPW ).

Více informací

Soubory TFW se ukládají ve formátu prostého textu. Ukládají řadu řádků, které určují velikost pixelů X a Y, informace o rotaci a souřadnice světa pro levý horní roh obrázku.

POZNÁMKA: Soubory světového formátu TFW neukládají aktuální obrazová data , ale obvykle se ukládají jako samostatný soubor vedle souboru .TIF .

Programy, které otevírají TFW soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
Blue Marble Geographics Global Mapper
D&L OziExplorer
Linux
ESRI ArcReader

O TFW souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .tfw a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru World File for TIFF, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.