Domů : Přípony souborů : Format .jpw

.jpw soubor

Typ souboru :World File for JPEG

Vývojář ESRI
Kategorie Soubory GIS
Formát Text

Co je to soubor JPW?

Světový soubor JPEG používaný v aplikacích geografického informačního systému (GIS); ukládá umístění, měřítko a rotaci mapy, která je uložena jako obrázek JPEG; slouží k přiřazení rastrových mapových obrazů k místům na světě, jako jsou například letecké satelitní snímky.

Více informací

Soubory JPW se ukládají ve formátu prostého textu. Obsahují řadu řádků, které definují velikost pixelů X a Y, koeficienty rotace / smyku a souřadnice světa X a Y, které odpovídají středu obrázku vlevo nahoře.

POZNÁMKA: Soubory JPW neobsahují skutečná obrazová data. Obvykle se ukládají jako samostatný datový soubor vedle souboru .JPG .

Programy, které otevírají JPW soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
Blue Marble Geographics Global Mapper
Linux
ESRI ArcReader

O JPW souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .jpw a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru World File for JPEG, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.