Domů : Přípony souborů : Format .stp

.stp soubor

Typ souboru 1:STEP 3D CAD File

Vývojář N/A
Kategorie 3D obrazové soubory
Formát N/A

Co je to soubor STP?

Soubor STP je soubor 3D sestavy podporovaný různými programy mechanického návrhu, jako jsou například TurboCAD a Fusion 360. Obsahuje trojrozměrná data objektů uložená ve formátu Standard pro výměnu dat produktu (STEP). Soubory STP se ukládají ve formátu ASCII v textovém formátu, který odpovídá aplikačním protokolům STEP ISO 10303-2xx.

Více informací

Soubory STP se používají především pro přenos 3D grafiky mezi různými systémy CAD a CAM. Mnoho výrobců používá soubor STP pro navrhování a oceňování forem nebo vyráběných dílů.

POZNÁMKA: Soubory STP mohou také používat méně rozšířené rozšíření .STEP .

Programy, které otevírají STP soubory
Windows
IMSI TurboCAD Pro
Adobe Acrobat
CADSoftTools ABViewer
Autodesk 3ds Max
Dassault Systemes SolidWorks
Altium Designer
Autodesk Fusion 360
Dassault Systemes CATIA
Autodesk Inventor
ideaMK STP Viewer
FreeCAD
Linux
Adobe Acrobat
Dassault Systemes CATIA
LKSoft IDA-STEP
FreeCAD
Macintosh
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Autodesk Fusion 360
FreeCAD
WEB
ShareCAD.org

Typ souboru 2:RoboHelp Stop List File

Vývojář Adobe Systems
Kategorie Datové soubory
Formát Text

.STP druhá možnost

Obyčejný textový soubor vytvořený programem RoboHelp, což je program na tvorbu nápovědy systému Windows; uloží seznam stop, který obsahuje klíčová slova, která Průvodce inteligentním rejstříkem ignoruje při vytváření indexu vyhledávání dokumentace nápovědy; může mít délku pouze 512 znaků; vytvořen jako součást projektu RoboHelp ( .XPJ ).

Více informací

Seznamy stop obvykle obsahují slova jako „,“, „nebo“ a „a“. Toto jsou slova, která obvykle nejsou vhodná pro indexování jako klíčová slova pro vyhledávání dokumentace nápovědy.

Programy, které otevírají STP soubory
Windows
Adobe RoboHelp

Typ souboru 3:SharePoint Template

Vývojář Microsoft
Kategorie Webové soubory
Formát N/A

.STP třetí možnost

Šablona webových stránek vytvořená pro Microsoft SharePoint, webový program spolupráce; obsahuje přednastavené webové stránky, které lze načíst z galerie šablony služby SharePoint; jako výchozí bod pro vytváření nových webových stránek.

Více informací

Chcete-li vytvořit soubor STP, klikněte na položku Nastavení webu. V části "Správa" vyberte možnost Přejít do správy webu. Ve skupinovém rámečku Správa a statistiky vyberte "Uložit web jako šablonu."

Poznámka: Soubory služby SharePoint STP obsahují pouze informace o tom, co je na webu upraveno. Nezahrnují úplnou definici webových stránek.

Programy, které otevírají STP soubory
Windows
Microsoft Windows SharePoint Services
Microsoft Office SharePoint Server

Typ souboru 4:Analysis Studio Project Information File

Vývojář Appricon
Kategorie Datové soubory
Formát XML

.STP čtvrtá možnost

Soubor vytvořený programem Analysis Studio, program používaný pro dolování dat a statistickou analýzu; obsahuje projektové schéma a objekty projektu ve formátu XML; uchovává akce, transformace dat a proměnné, které umožňují rekonstrukci sady dat z původní sady dat.

Více informací

Pokud je Analysis Studio v režimu online, data mohou být stažena a rekonstruována ze vzdáleného serveru pro analýzu. V režimu offline se používá .DATA souborů uložených na lokálním počítači.

Programy, které otevírají STP soubory

O STP souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .stp a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Analysis Studio Project Information File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.


Nedávné Komentáře

Anonymní uživatel:
Dobrý den! Doposud jsem používal SolidWorks k navrhování 3D objektů, ale chtěl jsem přejít na přívětivější platformu, jako je Autodesk Fusion. Byl jsem na pochybách, protože jsem nevěděl, zda lze ukládat i soubory sestav. Přesto mi Váš článek velmi pomohl tuto informaci objasnit a přiměl mě stáhnout si software a vyzkoušet si ho na vlastní kůži! Jsem rád, že tento typ souboru existuje, protože mi umožní přenášet grafiku mezi různými typy softwaru. Také jsem netušil, že rozšíření může mít tolik využití! Jsem si jistý, že tento článek je užitečný i pro lidi, kteří pracují ve statistice a analýze dat.